Sökning: "riskkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet riskkommunikation.

 1. 1. Studentens Krisberedskap efter MSBs informationsblad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :George-Sigfrid Hompis; [2019]
  Nyckelord :Riskhantering; beredskap; PMT; Kris; Risk; Riskkommunikation;

  Sammanfattning : Samhället står inför olika typer av kriser men medborgarna verkar inte vara förberedda. Kommuner och andra myndigheter spelar en stor roll för invånarnas säkerhet, när en kris inträffar samtidigt som invånarna har ett eget ansvar, gällande förberedelser inför potentiella kriser. LÄS MER

 2. 2. Krisberedskapssamordnares syn på hushålls beredskap inför stora samhällsstörningar – Med utgångspunkt i effektiv riskkommunikation mellan offentliga aktörer och medborgare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Joakim Ingerskog; [2019]
  Nyckelord :Riskkommunikation; hushållsberedskap; riskuppfattning; Sverige; Risk communication; societal preparedness; risk perception; Sweden; citizen preparedness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There has been an increase in emergency preparedness measures aimed at individual households in the recent years in Sweden. The reason for this is that the Swedish government have deemed Swedish households' preparedness to be deficient and in need of improvement in order to better meet the risks of the modern society. LÄS MER

 3. 3. Oro, riskuppfattning och kommunikationsbehov Att kommunicera vid långvariga miljö- och hälsorisker vid förorenade glasbruksområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elin Voxberg; [2018]
  Nyckelord :Risk communication; risk perception; Worry; Glasswork; contaminated sites; Riskkommunikation; Riskperception; Oro; Glasbruk; Förorenade områden;

  Sammanfattning : Vid pågående och långvariga miljö- och hälsorisker är det viktigt att kommunicera med invånare kontinuerligt. Denna enkätstudie undersöker därför informationsbehovet hos invånare vid förorenade områden och hur det överensstämmer med myndigheternas syn på kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte raketforskning” – en studie om riskförståelse gällande brandrisker i hemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Denise Nilsson; Louise Ögland; [2018]
  Nyckelord :Riskkommunikation; brandsäkerhet; brandrisk; unga vuxna; riskinformation; riskförståelse; ämnesinvolvering;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker riskförståelsen gällande brandrisker i hemmet hos boende i MKB:s studentlägenheter i Malmö och är således en målgruppsanalys. Studien behandlar teorier kring riskförståelse, målinriktad handling, risk och genus, samt ämnesinvolvering och bidrar till att utveckla kunskapen kring attityder, motivationer och praktiker gällande brandrisker och brandsäkerhet i hemmet vilket i sin tur kan leda till effektivare strategisk kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Passiv och interaktiv inlärning : Ett EEG-experiment om mental arbetsbelastning och riskkommunikation för brand- och säkerhetsrutiner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Stina Holmbom Ryytty; [2018]
  Nyckelord :brandrutiner; mental arbetsbelastning; riskkommunikation; interaktiv inlärning; EEG;

  Sammanfattning : Mental workload was investigated using electroencephalography (EEG) and National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX). The purpose of the study was to investigate the impact of passive and interactive learning on mental workload. LÄS MER