Sökning: "riskkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet riskkommunikation.

 1. 1. Oro, riskuppfattning och kommunikationsbehov Att kommunicera vid långvariga miljö- och hälsorisker vid förorenade glasbruksområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elin Voxberg; [2018]
  Nyckelord :Risk communication; risk perception; Worry; Glasswork; contaminated sites; Riskkommunikation; Riskperception; Oro; Glasbruk; Förorenade områden;

  Sammanfattning : Vid pågående och långvariga miljö- och hälsorisker är det viktigt att kommunicera med invånare kontinuerligt. Denna enkätstudie undersöker därför informationsbehovet hos invånare vid förorenade områden och hur det överensstämmer med myndigheternas syn på kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Passiv och interaktiv inlärning : Ett EEG-experiment om mental arbetsbelastning och riskkommunikation för brand- och säkerhetsrutiner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Stina Holmbom Ryytty; [2018]
  Nyckelord :brandrutiner; mental arbetsbelastning; riskkommunikation; interaktiv inlärning; EEG;

  Sammanfattning : Mental workload was investigated using electroencephalography (EEG) and National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX). The purpose of the study was to investigate the impact of passive and interactive learning on mental workload. LÄS MER

 3. 3. ”NÅGON SKULLE FAN BEHÖVA STÄNGA AV ELEN FÖR ATT MAN SKULLE AGERA” - En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lättman; Elvira Cranz; Ebba Johannesson Källeskog; [2017-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “Någon skulle fan behöva stänga av elen för att man skulle agera” - En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektivFörfattare: Elvira Cranz, Ebba Johannesson Källeskog och Emelie LättmanKurs: Examensarbete i medie - och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. LÄS MER

 4. 4. Kommunal riskkommunikation om PFAS: Hantering och behov för långsiktiga miljö- och hälsorisker

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :public confidence; trust; risk perception; perspectives uncertainties; dependability; risk communication; PFASs; long-term risks; risk management; effective risk communication; Earth and Environmental Sciences; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Risk communication is an interactive process which aims to reduce public concerns about health- and environmental risks through gaining trust and confidence. PFASs (Polyfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances) is more addressed today amongst Swedish municipalities because there are concern for surface- and groundwater pollution and concern about long-term health risks. LÄS MER

 5. 5. Risk och klimatanpassning - En kvalitativ studie i hur risk kommuniceras i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Victor Malmberg; [2017]
  Nyckelord :Risk; Klimatförändringar; Klimatanpassning;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras de två senaste klimatrapporterna från FN:s klimatpanel IPCC med hjälp av kvalitativ textanalys. Temat och begreppet risk är föremålet för analysen, då uppsatsens teoretiska bakgrund tar upp hur riskkommunikation som ämne föddes under 60- och 70-talets ökade intresse för miljöfrågor, och risker med utsläpp från olika verksamheter uppmärksammades. LÄS MER