Sökning: "riskland"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet riskland.

  1. 1. Prevalens och uppföljning av latent tuberkulos bland migranter i Region Jönköpings Län

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Ingela Hall; [2018]
    Nyckelord :age; infection disease; latent tuberculosis; immigrant; risk country; infektionssjukdom; latent tuberkulos; migrant; riskland; ålder;

    Sammanfattning : Introduktion: Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. En tredjedel av jordens befolkning beräknas bära på bakterien utan att vara sjuka (latent tuberkulos, LTBI). Närmare tio procent av bärarna utvecklar aktiv tuberkulos någon gång under livet. LÄS MER