Sökning: "riskmedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet riskmedvetenhet.

 1. 1. Patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården – utifrån distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ayse Kaya; Anemone Nordin; [2019]
  Nyckelord :patientsäkerhet; distriktssköterska; sjuksköterska; hemsjukvård; vårdskada; patientperspektiv; samarbete; kompetens;

  Sammanfattning : Mer än var tredje patient som vårdas i hemmet drabbas någon gång av en vårdskada. Det kan handla om fall, undernäring, trycksår, läkemedelsavvikelser eller vårdrelaterade infektioner. Vården i den kommunala hemsjukvården utvecklas successivt till att bli allt mer avancerad. LÄS MER

 2. 2. Kemisk arbetsmiljörisk under fartygsförlagd utbildning : Inställning till tvåkomponentsfäger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Katarina Wernolf; Niklas Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :Students; paint; education; courses; thermosetting polymers; attitude; ship; maritime; health risk; on board training; safety awareness.; Studenter; tvåkomponentsfärg; utbildning; härdplaster; attityd; inställning; fartyg; riskmedvetenhet; hälsofaror; fartygsförlagd utbildning.;

  Sammanfattning : Sjöfarten använder sig i stor utsträckning av färg förstärkt med härdplaster. Dessa kan vara hälsovådliga utan rätt skyddsutrustning och det ställs krav på att alla som handhar härdplaster ska ha genomgått en utbildning och regelbundna spirometriundersökningar. LÄS MER

 3. 3. Ökad riskmedvetenhet hos allmänheten genom riktade kommunikationsinsatser med fokus på hembesök : -En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fjaestad Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Home visit; dwelling fires; fire prevention; risk awareness; smoke alarm; fire department; Hembesök; bostadsbränder; brandförebyggande; riskmedvetenhet; brandvarnare; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Varje år åker Sveriges räddningstjänster på cirka 6000 larm om brand eller brandtillbud i bostäder med följd att även cirka 100 personer omkommer årligen i sina hem. Att det är cirka 100 personer som omkommer varje år är något som ses som ett problem då det oftast är okunskap eller begränsande möjligheter att undsätta sig själv i säkerhet som ligger bakom bränderna och dödsfallen. LÄS MER

 4. 4. “Jag använder inte hjälm – det är för att jag är lat och ytlig...”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sandra Björklund Qvarfordt; [2018]
  Nyckelord :​risk; cykelhjälm; hjälm; cykling; unga vuxna; intersektionalitet; klass; etnicitet; kön; göra kön; performativitet; autencitet; identitet; stil; attityd; riskmedvetenhet; riskuppfattning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bara var femte ung vuxen som cyklar i Malmö använder cykelhjälm, trots att vi alla känner till farorna som det innebär. Hur kommer det sig att det är så socialt accepterat att ta den här specifika risken? Vad är det som formar vårt beslut att inte använda cykelhjälm? I den här studien närmar vi oss de underliggande attityder som folk ibland hänvisar till när de försöker svara på frågan “varför använder du inte cykelhjälm?”. LÄS MER

 5. 5. IT Risk Management vid användning av Open Source Software

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Moberg; Karl Axel Hellström; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fenomenet Open Source Software har tagit sig från små slutna kretsar inom hackerkulturen till att förändra hela mjukvaruindustrin. Idag är det ett naturligt och ofta förekommande inslag i organisationers utvecklingsprocess. Dock finns det problem och risker med Open Source Software som skiljer sig från proprietär mjukvara. LÄS MER