Sökning: "riskminimering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet riskminimering.

 1. 1. The Leasing process on the Commercial Real Market

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Hedén; Alexander Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; real estate; investment; leasing process; risk minimization;

  Sammanfattning : Den kommersiella fastighetsmarknaden är till skillnad från bostadsmarknaden, inte utsatt för högre efterfrågan än utbud. Istället finns det ett större utbud för hyresgästerna att välja mellan. För att locka nya kunder måste fastighetsbolagen vara tillräckligt flexibla för att tillgodose behoven hos den eventuellt nya hyresgästen. LÄS MER

 2. 2. Vikten av relationer för ett högt kundvärde : Inom professionella tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Marie Svanteson; Edvin Jalovicic; [2017]
  Nyckelord :Customer value; Value adding; Service-producing companies; Professional Services; Relationship management; Kundvärde; Mervärde; Tjänsteproducerande företag; Professionella tjänster; Relationshantering;

  Sammanfattning : Introduction: Service companies and its offerings on the market are becoming increasingly standardized, which makes it difficult for service providers to distinguish themselves from the amount. In many cases this leads to a price squeeze. LÄS MER

 3. 3. Construction Management : Risker och möjligheter för byggherrar

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Ahlinder; Emil Grass; [2017]
  Nyckelord :Construction Management; CM; risk; genomförandeform; projektledning;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge använt vedertagna och traditionella genomförandeformer där bristen av förändring varit stor. Under de senaste årtiondena har emellertid flera alternativa former av processmetoder och organisationsuppbyggnader vuxit i omfattning inom den svenska byggsektorn. LÄS MER

 4. 4. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

 5. 5. Break-up fees vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden? : – Särskilt mot bakgrund av målbolagsstyrelsens skyldighet att beakta aktieägarnas intresse

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Martin Polivka; [2016]
  Nyckelord :Break-up fees; deal protection; Budrelaterade arrangemang; takeover-reglerna; TO-reglerna II.17a; aktiebolagsrätt; börsrätt; juridik; amerikansk rätt; brittisk rätt;

  Sammanfattning : Ett offentligt uppköpserbjudande innebär att ett aktiebolag, budgivaren, lämnar ett erbjudande ställt på generella villkor till aktieägarna i ett annat aktiebolag, målbolaget, i syfte att förvärva aktierna i det sistnämnda bolaget. Offentliga uppköpserbjudanden är vanligt förekommande på den svenska värdepappersmarknaden och eftersom transaktioner av detta slag är väldigt komplexa är det av stor vikt att förtroendet för marknaden upprätthålls under sådana förfaranden. LÄS MER