Sökning: "riskpreferenser"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet riskpreferenser.

 1. 1. Avkastningskrav och riskpreferenser : En studie om sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pontus Gelin; [2019]
  Nyckelord :Return requirements; capital structure; risk; CAPM; beta value β ; CEO CEO ; risk preferences.; Avkastningskrav; kapitalstruktur; risk; CAPM; betavärde β ; verkställande direktör vd ; riskpreferenser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Avkastningskrav och riskpreferenser – En studie om sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser.   Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi   Författare: Pontus Gelin   Handledare: Peter Lindberg   Datum: Februari 2019   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan ägarnas avkastningskrav och en kvinnlig verkställande direktör. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande genom könsdiversifiering : En studie av kvinnliga styrelseledamöters påverkan på avvikelseavkastning vid annonsering av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Beckman; Frida Douhan; [2018]
  Nyckelord :avvikelseavkastning; kvinnliga styrelseledamöter; företagsförvärv; överdrivet självförtroende; riskaversion; critical mass;

  Sammanfattning : Under senare år har könsdiversifierings påverkan på bolagsbeslut debatterats intensivt. Tidigare forskning har funnit bevis för att kvinnor och män besitter olika riskpreferenser, vilket kan antas återspeglas i näringslivet. LÄS MER

 3. 3. The Value of Financial Advisory Services

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR CARLSON; [2018]
  Nyckelord :Financial Advisory Service; Utility Theory; Asset Allocation; Asset Location; Risk Aversion.; Finansiell rådgivning; nyttofunktion; tillgångsallokering; skattemiljö; riskaversion;

  Sammanfattning : Financial advisory services currently face many challenges such as adapting to regulations, competing against robot advisors and offering qualitative advice. We use a utility function based on the clients' risk preferences and investigated the value added by advisory services. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och utdelning : En studie om kvinnliga styrelseledamöters påverkan på svenska börsnoterade företags utdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therése Elias; Lisa Malmros; [2018]
  Nyckelord :Kvinnliga styrelseledamöter; aktieinnehav; agentteorin; riskpreferenser; utdelning; styrelsevariabler; styrmedel; kontroll;

  Sammanfattning : De senaste åren har en ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsnoterade företag kunnat urskiljas. I takt med denna ökning är det intressant att undersöka huruvida en mer könsdiversifierad styrelse har en påverkan på diverse bolagsbeslut, exempelvis beslut om utdelning. LÄS MER

 5. 5. Säljares riskpreferenser vid bostadsförsäljning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :AMANDA NILSSON; OSKAR ALVFORS; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER