Sökning: "riskproblematik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet riskproblematik.

 1. 1. Revisorns dilemma : En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; Michella Chammas; [2018]
  Nyckelord :audit; auditor; damages; liability; audit report; independence; difficult assessments; revision; revisor; skadestånd; skadeståndsansvar; riskproblematik; revisionsberättelse; oberoende; svårbedömda poster;

  Sammanfattning : Revisorer har i uppdrag att granska företagens finansiella räkenskaper för att säkerställa attsiffrorna är rättvisande, trots att det inte är en fullständig garanti. Revisorn har ettskadeståndsansvar i de fall han eller hon vållar skada i det granskade företaget. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring med celebriteter : En studie om riskerna för negativ publicitet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hamid Bitouie; Carl Rosenbaum; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökande användningen av celebrity endorsement vid marknadsföring har fått större uppmärksamhet i media, såväl på den nationella som på den internationella marknaden. Med celebrity endorsement, som är ett amerikanskt uttryck, menas att celebriteter används vid marknadsföring och skall fungera som en talesman för en produkt eller en tjänst. LÄS MER