Sökning: "risktagande"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet risktagande.

 1. 1. Barnmisshandel och dess påverkan på sexuell hälsa och sexuellt risktagande bland unga i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Mehdin; Lise Mueller; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan barnmisshandel och sexuell hälsa/ohälsa, sexuell upptagenhet/aversion och sexuellt risktagande i en svensk normalpopulation i åldrarna 17–18. Data samlades in via självskattningsformulär i en klassrumsmiljö från 822 elever. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars delaktighet och engagemang i samhället i relation till hälsa : En kvaitativ studie som belyser here 4U:s toleransutbildning i förhållande till ungdomars personliga utveckling och delaktighet samt engagemang i samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Bennersand; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; here 4U; kvalitativ studie; personlig utveckling; samhällsengagemang; toleransutbildning;

  Sammanfattning : The risk for an adolescent to develop risk behaviors decrease when he/she feels to be included in and to have an influence on the society. Previous research shows that opportunities for young people to feel involved in the society are limited. Every year, here 4U offers a tolerance-education to young people. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av risk i svenska aktiesparares portföljer. En analys av riskperception, riskbenägenhet och överdriven självsäkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Myrenfors; Alexander Sorte; [2020]
  Nyckelord :riskperception; överdriven självsäkerhet; risk propensity scale; beteendekonomi; aktiehandel; beslutsfattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Antalet aktiesparare ökar varje år. Psykologin på finansmarknaden är komplicerad och beskrivs idag som en orsak till marknadens irrationella avvikelser. Det är därför viktigt att öka förståelsen för psykologins magnitud och dess koppling till variationen bland privata aktiesparares framgång. LÄS MER

 4. 4. Spectral Portfolio Optimisation with LSTM Stock Price Prediction

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Nancy Wang; [2020]
  Nyckelord :Artificial Neural Network; LSTM; Spectral factor model; Portfolio optimisation; Stock price prediction; Time series analysis; Risk estimation; Spectral risk; Frequency-specific beta decomposition; Artificiella neurala nätverk; LSTM; Spektralfaktormodell; Portföljoptimering; Aktieprispredikering; Tidsserieranalys; Riskestimering; Spektra risk; Frekvensspecifik beta dekomposition;

  Sammanfattning : Nobel Prize-winning modern portfolio theory (MPT) has been considered to be one of the most important and influential economic theories within finance and investment management. MPT assumes investors to be riskaverse and uses the variance of asset returns as a proxy of risk to maximise the performance of a portfolio. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anette Wallin Østberg; Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Svenska Röda Korset; Senmodernitet; Tredje sektorn; Förändringsprocess; Tjänstemän; Frivilliga ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. LÄS MER