Sökning: "riskuppfattningar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet riskuppfattningar.

 1. 1. Icke-energigivande sötningsmedel En kartläggning av attityder, uppfattningar och konsumtionsbeteenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hiba Asskoul; Mergita Gjaka; Clara Kullberg; [2021-10-22]
  Nyckelord :Icke-energigivande sötningsmedel; attityder; ; riskuppfattningar; konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Växande oro för hälsa och livskvalitet uppmuntrar människor att anpassa hälsosammalivsstilar och undvika konsumtion av mat rik på socker, salt och fett. Idag har tillgänglighetentill energitäta och näringsfattiga livsmedel skapat problem med livsstilssjukdomar såsomövervikt och fetma, diabetes typ 2, insulinresistens, hjärt- och kärlsjukdomar och karies. LÄS MER

 2. 2. Uppfattade risker med covid-19 vaccin -Påverkar solidaritet och förändrad tillit riskuppfattningar?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Fridlund; Patrik Persson; [2021]
  Nyckelord :Risk; Changed trust; Trust in expert systems; Risk society; Solidarity; Cultural risk theory; Crisis; Covid-19; Risk; Förändrad tillit; Tillit till expertsystem; Risksamhället; Solidaritet; Kulturell riskteori; Kris;

  Sammanfattning : Den pågående vaccineringen mot covid-19 har inneburit att många människor börjar se ljuset i tunneln på den mörka tid som coronapandemin orsakat. Det råder dock inte konsensus kring vaccinet som uteslutande positiv för folkhälsan då vissa istället väljer att betona riskerna som vaccinet kan medföra framför fördelarna med vaccination. LÄS MER

 3. 3. Hydro-climatic Risk Assessment and Communication for Smallholder Farmers in Maharashtra

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Ekström; Jonna Halonen; [2021]
  Nyckelord :Risk assessment; risk communication; smallholder farmers; hydro-climatic risks; Indian Summer Monsoon; dry spells; decision support tool; Riskbedömning; riskkommunikation; småskaliga jordbrukare; hydroklimatiska risker; indiska sommarmonsunen; torrperioder; beslutsstödsverktyg;

  Sammanfattning : Smallholder farmers often have great entrepreneurial qualities that build on generations of experience. However, many farm management practices are poorly adapted to current climate change conditions. LÄS MER

 4. 4. Riskuppfattningar under en rådande pandemi - en kvantitativ enkätundersökning av vilka faktorer som påverkar svenskars riskuppfattningar under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnéa Johagen; Linnea Åberg; [2020]
  Nyckelord :Keywords: riskperception; risk communication; strategic risk communication; haz-ard; outrage; trust; general trust; specific trust; risk society; digitalization; digital media Nyckelord: riskuppfattning; riskkommunikation; strategisk riskkommunikation; hazard; förtroende; generellt förtroende; specifikt förtroende; risksam-hället; digitalisering; digitala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Risk perceptions during a current pandemic At this moment in time (may 2020), Sweden is in the midst of a pandemic by reason of the coronavirus. Folkhälsomyndigheten, the Swedish public health authority, is facing a challenge in communicating about the risk when the general public's perceptions of risk are formed by a variety of factors. LÄS MER

 5. 5. Män och kvinnors uppfattning om arbetslöshet i kris -En studie om hur manliga och kvinnliga studenters uppfattningar av risken för arbetslöshet har påverkats av Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Samuel Denzler Andersson; Nora Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; Covid-19; students; risk perception; gender; Doing Gender; individualized risk;

  Sammanfattning : During spring of 2020, the Covid-19-pandemic broke out and gave rise to a greater risk of unemployment due to redundancies and precarious employment. Young people are reported as one of the most vulnerable groups to unemployment during the pandemic. LÄS MER