Sökning: "rissne våldtäkt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rissne våldtäkt.

 1. 1. "Tjatsex är inte våldtäkt" : Våldtäktsrapportering i förändring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frida Svensson; Ylva Johansson; [2014]
  Nyckelord :Våldtäkt; gruppvåldtäkt; Tensta; Rissne; Stureplan; Stockholm; Aftonbladet; postkolonial teori; våldtäktsmyter; pressetik; Teun van Dijk; kvalitativ innehållsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur tre gruppvåldtäkter i Stockholm skildrats i Aftonbladet. Fallen vi valt att studera närmare är Rissnefallet 2000, Stureplansvåldtäkten 2007 samt Tenstafallet 2013. LÄS MER

 2. 2. Idealkonstruerade offer och gärningsmän i en verklig värld : En analys av fyra omskrivna sexualbrottsfall i svensk rikstäckande dagspress under 2000-talet med fokus på genus, etnicitet och social bakgrund

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sandra Vlajkovic; Mea Salmijärvi; [2011]
  Nyckelord :ethnicity; gender; rape; social background; sex crimes; virgin or vamp; etnicitet; genus; våldtäkt; social bakgrund; sexualbrott;

  Sammanfattning : We have chosen to analyze how four well known sex crimes were presented in the Swedish national daily newspapers in the 2000s. We chose this topic because sex crimes are considered one of the most terrible crimes. Sex crimes involve the media and upset the society. LÄS MER