Sökning: "rit"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet rit.

 1. 1. LÄRARES FÖRVÄNTNINGAR PÅ LÄXOR Det uttalade och det outtalade – en studie av lärares förväntningar på läxor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Nyström; [2020-01-07]
  Nyckelord :Läxor; inlärning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte var att undersöka lärares syften och förväntningar på läxor. Fråge-ställningarna var vilka förväntningar lärare kunde uttrycka kring området läxor samt att undersöka om läxan kunde vara ett redskap för att förmedla andra budskap, främst till eleverna, men också i en vidare mening. LÄS MER

 2. 2. Dop i krissituationer som trostolkning- och livstydning

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sema Teymur; [2020]
  Nyckelord :Barndop; dop i krissituation; nöddop: dop som rit; Svenska kyrkan; Sjukhuskyrkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen har syftat till att utifrån tre sjukhusprästers perspektiv och uppdrag undersöka trostolkning som kommer till utryck när ett dop av svår sjuka barn sker. Hur dop i krissituationer uppstod och hur den tillämpas idag med stöd av Sjukhuskyrkan och i samråd med vårdpersonalen inom Neontala intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 3. 3. Assessment of function of a 3D-printed body-powered upper limb prosthetic device

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Adam Broman; Gustav Blom; [2019]
  Nyckelord :RIT-arm; hand function; Box and block test; nine-hole peg test; OPUS;

  Sammanfattning : Purpose Conventional arm-prosthesis are expensive to make and therefore limit the availability for users on the geographical locations there the user pays for it. This study compares the hand function of a 3D-printed prosthesis with lower production cost with a traditional prosthesis. LÄS MER

 4. 4. ”MAN HINNER INTE ALLT... SÅ NÅGONTING MÅSTE MAN TA BORT” Om förskolechefers prioriteringar av, och förutsätt-ningar för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Ivar; [2018-08-25]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; ledarskap; förutsättningar; praktikarkitektur; direkt och indirekt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka de institutionella, organisatoriska, relationella och indivi-duella förutsättningar som har betydelse för hur kommunala förskolechefer utövar sitt pe-dagogiska ledarskap.Teori:Det teoretiska ramverk som främst används är praktikarkitektur. LÄS MER

 5. 5. Det rituella motståndet : En kvalitativ undersökning av den andliga krigföringen mot en moské i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Klas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :christianity; islam; spiritual warfare; resistance; mosque; ritual; rite; karlstad; kristendom; islam; andlig krigföring; motstånd; moské; ritual; rit; karlstad;

  Sammanfattning : I juli 2017 rapporterade lokalmedia om en händelse i stadsdelen Rud i Karlstad, på platsen för en tilltänkt moské. Snart stod det klart att den pentekostalt kristna rörelsen International Mission Church Karlstad stod bakom vad som visade sig vara en ceremoni. Denna uppsats syftar till att undersöka vad det var som egentligen hände. LÄS MER