Sökning: "rite of passage"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden rite of passage.

 1. 1. Women of the Fäbod : An Ethnological Study of the Swedish Fäbod Culture at the Turn of the 20th Century

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Stina Gray; [2019]
  Nyckelord :Womanhood; transhumance; gender; initiation; rite of passage; nordic; Genus; fäbod; fäbodkultur; initiationsrit; fäbodväsen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the meaning of womanhood in relation to the Swedish fäbod culture at the turn of the 20th century. The study is based upon a questionnaire from 1928 and the material is collected from the archives at the Nordic Museum in Stockholm and the Institute for Language and Folklore in Uppsala. LÄS MER

 2. 2. The Ritualistic Nature of Business Incubation: An example from Northern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elis Kaljuvee; [2018]
  Nyckelord :business incubation; incubator; rites of passage; liminality; entrepreneur; organizational culture; cultural and creative ventures; cultural analysis; ethnography; Sweden; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis opens up the “black box” of business incubation and analyses how this process works in an incubator for cultural and creative ventures in Northern Sweden. The theoretical framework of the rites of passage by Arnold van Gennep and Victor Turner was adopted to guide the analysis. LÄS MER

 3. 3. En hårdkokt historia : En studie av äggskalfynd från vikingatida gravkontext med särskilt fokus på Uppland och Gotland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anna Jelicic; [2017]
  Nyckelord :Archaeological eggshells; Viking Age; mortuary practice; Uppland province; Gotland; context of discovery; rite of passage; ritual phase;

  Sammanfattning : This thesis examines archaeological eggshell finds from cremation graves in the Swedish province of Uppland as well as inhumation graves from the island of Gotland. All graves are dated to the Viking Age, however, the chronology varies by the region, with the period´s ending placed around year 1050 AD in Uppland and around year 1150 AD at the island of Gotland. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Female Genital Mutilation in Cameroon : Case Study: Ejagham Community of Eyumojock sub-division

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Priscilia Bayen Bessem; [2016]
  Nyckelord :Female Genital Mutilation; Human Rights; Women; Girls; Violation; CEDAW; WHO; UNICEF; Effects; Harmful; Cameroon; Community;

  Sammanfattning : ABSTRACT Female genital mutilation and circumcision (FGM/C) is an expression that describes social and traditional actions performed for the removal of the clitoris and inner lips; labia minora as well as part of the outer lips; labia majora. The research has addressed the effects of this action on women in Ejagham community of the Southwest region of Cameroon. LÄS MER

 5. 5. En Sista Sekvens : En sekventiellt krematorium på Norra Begravningsplatsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hannah Östergren; [2015]
  Nyckelord :crematory; crematorium; rite of passage; spatial sequences; norra begravningsplatsen; krematorium; rumssekvenser; solna; eldbegängelse; ritual; död; arkitektur; runda rum; konfessionslös; begravning; aska; skiffer; puts; koppar; cyklisk plan; rumssamband; ugnshall; kylrum; ceremoni; 1900-talets syn på döden; likhantering;

  Sammanfattning : Krematoriet är en tvåfaldig byggnad: dels en funktionell anläggning där döda kroppar hanteras rationellt men också en byggnad med behov av känsla och ritual för att undvika att kremationen reduceras till likhantering på löpande band. Dödsritualer basereras ofta på gemensamma trosuppfattningar, något som är sällsynt i vårt postmoderna samhälle. LÄS MER