Sökning: "ritualer i organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ritualer i organisationer.

 1. 1. Anställdas reaktioner på kulturell styrning : En kvalitativ studie om hur arbetare med olika anställningsförhållanden reagerar på kulturell styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Christin Artursson; Malin Persson; [2021]
  Nyckelord :kontrollsystem; organisationskultur; ritualer; värderingar; symboler; anställningar;

  Sammanfattning : Titel: Anställdas reaktioner på kulturell styrning inom industribranschen: En kvalitativ studie om hur arbetare med olika anställningsförhållanden reagerar på kulturell styrning.  Metod: I denna studie har en kvalitativ metod genomförts med en induktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. “Att göra pengarna värda” - en kvalitativ studie om konsulters delaktighet i organisationens företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Austlid; Fredrik Zorondo Silverbern; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konsult- och bemanningsbranschen slog nytt rekord år 2016 då det rapporterades om att 1,7% av Sveriges befolkning var sysselsatta inom branschen, och att omsättningen uppgick till 32 miljarder SEK (Kompetensföretagen, 2017). I dagsläget finns inga indikationer på att tillväxten kommer att stagnera, tvärtom fortsätter företag att nyttja extern arbetskraft i allt högre utsträckning (Statistiska Centralbyrån, 2018). LÄS MER

 3. 3. Väl mött

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Mikaela Diamantidis; Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Intern kommunikation; organisation; möten; effektivitet; kultur; värderingar; föreställningar; gemenskap; rutiner; ritualer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det interna planerade mötet är en aktivitet av relevans inom organisationer i det avseende att det är ett medel för intern kommunikation och koordinering. Tiden organisationer spenderar på möten tycks även öka. LÄS MER

 4. 4. "Allt är inte bara jobb, jobb, jobb" : En kvalitativ studie av hur organisatoriska ritualer och ceremonier påverkar unga anställdas organisatoriska engagemang och teamengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Pern; Agnes Öringe; [2018]
  Nyckelord :Organizational culture; organizational commitment; team commitment; rituals and ceremonies; Organisationskultur; organisatoriskt engagemang; teamengagemang; ritualer och ceremonier.;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns ett bevisat samband mellan organisationskultur och organisatoriskt engagemang. Däremot saknas det kunskap om relationen mellan ritualer och ceremonier, som en del av organisationskultur, och organisatoriskt engagemang och teamengagemang. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att vara volontär : artefakters påverkan på evenemangsvolontärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Clara Stensmar; Sofia Andréasson; [2018]
  Nyckelord :Organizational culture; Artifacts; Volunteers; Events; Organizations; Event volunteer experience; Organisationskultur; Artefakter; Volontärer; Evenemang; Organisationer; Evenemangvolontärs upplevelse;

  Sammanfattning : Studiens huvudfokus är volontärer till evenemangsorganisationer kopplat till organisationskultur med inriktning på artefakter. Den ingående problemdiskussionen visar på mycket forskning inom organisationskultur men inte lika stort omfång om just artefakter och dess påverkan på upplevelsen för evenemangsvolontärer. LÄS MER