Sökning: "rituals"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade ordet rituals.

 1. 1. En studie om mat, utan fokus på mat: Betydelsen av plats, dukning och sällskap i vardagliga middagspraktiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Tipphanat Chanthra; Lisa Lundh; [2023-05-12]
  Nyckelord :Meningsfulla middagspraktiker; Vardag; Normer; Ritual;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine everyday meals, more specifically to study the context of meaningful dinner practices, the interpretation of these as rituals, the role of material objects, social norms and social company. Eight qualitative interviews were conducted with young adults between the ages of 22 and 32, and theory and literature within the fields of cultural studies, sociology and the concept of rituals was used to guide the analysis and interpretation of the interviews. LÄS MER

 2. 2. Revisionsritualer & digitalisering : Hur revisorer upplever förändringarna av revisionsritualer som en följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Deyar Eisho; Thomas Hjärre; Anastasios Ioannidis; [2023]
  Nyckelord :Audit; Rituals; Auditing rituals; Digitalization; Purification; Control and Cohesion; Impression Management; Revision; Ritualer; Revisionsritualer; Digitalisering; Stabilitet; Gemenskap; Identitet;

  Sammanfattning : Det finns tydliga riktlinjer för hur en förväntas uppföra sig som revisor. Dessa riktlinjer harmed tiden omvandlats till ritualer i syfte att underlätta revisorerna i deras arbete. Dethuvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka hur revisorer upplever förändringar irevisionsritualer som föranletts av digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion eller rekonstruktion? : En strukturerad observationsstudie över hur fornnordisk religion gestaltas i TV-serien Vikings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josef Zander; [2023]
  Nyckelord :Structured observation; Norse mythology; Myths; Rituals; Popular culture; Strukturerad observation; Nordisk mytologi; Myter; Ritualer; Populärkultur;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to observe how the pre-Christian mythology of Scandinavia, commonly known as Norse mythology, is depicted during the first season of the History Channel TV-series Vikings from 2013, and to analyze how well those depictions correspond with modern day knowledge of that mythology. More specifically this essay studies how the pre-Christian gods, myths and rituals are depicted. LÄS MER

 4. 4. The Interplay of Religious Consumption and Immigrant Rituals

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amira Toufic El Lezkani; Ertugrul Melekoglu; [2023]
  Nyckelord :Religious Consumption; Consumer Acculturation; Religion; Immigration; Islam; Muslims; Immigrants; Rituals; Ramadan; Sweden.; Business and Economics;

  Sammanfattning : In our research paper, we shed light on the various impacts of acculturation and changes in religious consumption in the lives of muslims, who have migrated from the east and are experiencing life in the west. We took into consideration the holy month Ramadan as a religious reference to our study where we examine muslims religious performance during this time. LÄS MER

 5. 5. "Varför just vardaglig ritual?" : En kvalitativstudie om unga vuxna muslimers tankar om vardagliga ritualer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Senida Imamovic; [2023]
  Nyckelord :Islam; religion; unga vuxna muslimer; ritual; muslimer med olika bakgrunder;

  Sammanfattning : The concept of ritual developed as a formal term of analysis during the 19th century and came to identify what was alleged as a worldwide category of human experience. Ritual was described as mindless handling, something that was routinized, habitual, compulsive or mimetic. LÄS MER