Sökning: "rituellt rum"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rituellt rum.

 1. 1. Myt, ritual och konsumtion : Religionsvetenskapliga studier kring konsumism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Kristoffer Larsson; [2011]
  Nyckelord :Konsumism; myter; ritual; konsumtion; Bruce Lincoln; Victor Turner; märkesgemenskaper; konsumtionssymboler; köpcentra och stormarknader; rituellt rum;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumism med hjälp av religionsvetenskapliga teorier om ritual och myt. Med hjälp av framförallt Victor Turners ritualteori och Bruce Lincolns mytteori studerar vi exempelfallen Harley Davidson, Saab, Coca-Cola, Corona, Mountain Dew och Snapple samt hur köpcentra och stormarknader kan fungera som rituellt rum. LÄS MER

 2. 2. Fragment av en resa : mellan två kulturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Lina Ottilia Karlsson; [2007]
  Nyckelord :migration; invandrare; kulturer; nationalitet;

  Sammanfattning : Att säga att man har ”en nationalitet” är för många något man känner när man är född i och har vuxit upp i ett land. Men hur kan det vara om man av någon anledning tvingats lämna sitt hemland? Hur är det att inte känna sig hemma i sitt värdland, men att heller inte känna sig hemma i det land man en gång tvingats lämna? Hur är det att befinna sig i ett mellanrum? Jag har valt att undersöka ett material som jag själv har filmat från Kosovo sommaren 2005. LÄS MER