Sökning: "rörelsemarginal"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rörelsemarginal.

  1. 1. Hur stark påverkan har aktiekursen på kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiekursen och kapitalstrukturen på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Robin Keskin; Ersad Colic; [2018]
    Nyckelord :Capital structure; debt ratio; share price; profitability; age; size; stock return; operating margin; market capitalisation; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; aktiekurs; lönsamhet; ålder; storlek; direktavkastning; rörelsemarginal; börsvärde;

    Sammanfattning : Today, the capital structure is an established research area in economics. Capital structure refers to the relationship between equity and liabilities, which through history has been explored through many different aspects. LÄS MER