Sökning: "road construction planning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden road construction planning.

 1. 1. Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor : vilka rekommendationer finns och vilka material används?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jan Pontus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :anläggning; hårdgjorda ytor; fraktion; överbyggnad; samkross; makadam; grus;

  Sammanfattning : Avsikten med det här arbetet är att försöka få en överblick över vilka typer av ballastmaterial under det övre slitlagret i en överbyggnad som projektörer föreskriver samt om det överensstämmer med vad anläggningsföretag använder. Företag som säljer ballastmaterial saluför en mängd olika typer av material i olika storlekar. LÄS MER

 2. 2. Digitala projektstyrningsverktyg : Ett sätt att minska risker och kostnader i vägprojekt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Säfwenberg; [2019]
  Nyckelord :Line of balance; Masshaul optimization; production planning; road construction planning; Tidlägesplanering; massoptimering; produktionsplanering; vägproduktion;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk kopplad till bristfällig planering. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Chinese FDI and Infrastructure on Economic Growth across the Belt and Road

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Sophia Stockmann; [2019]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; One Belt One Road; Chinese Economy; Economic Growth; Foreign Direct Investment; Infrastructure Development;

  Sammanfattning : China has gone through a phase of rapid economic development in the last four decades. The country is the world’s biggest economy, measured in GDP purchasing power parity terms, and the largest trading nation in terms of the total sum of exports and imports of merchandise trade. LÄS MER

 4. 4. Samordnat planförfarande : en förenkling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Patricia Ahonen; Karin Heimdal; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samordnat planförfarande reglerar hur samråd, kungörelse och granskning kan förenklas och samordnas med ett ärende som prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Samordnat planförfarande infördes i plan- och bygglagen 1 jan 2015. Tidigare har förfarandet reglerats som ett enkelt förfarande. LÄS MER

 5. 5. Exploring the use of GIS-based Least-cost Corridors for Designing Alternative Highway Alignments

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Författare :Joacim Gärds; Martin Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :GIS; GIT; geoinformatics; alignment; road; Jönköping; Sweden; road planning; geoinformatik; Jönköping; förbifart; transport;

  Sammanfattning : Finding an optimal route for a new highway alignment is a task which requires a lot of resources. In the planning phase, choosing the location of a new highway alignment is very important as it will heavily affect the total construction cost. However, the perfect location of a new highway alignment is ambiguous depending on many parameters. LÄS MER