Sökning: "road construction"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden road construction.

 1. 1. The impact of the Fehmarn Belt link on modal choice - An investigation of potential modal shift on Sweden’s foreign trade

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Robertsson; Simon Möller; [2020-06-22]
  Nyckelord :Cross-border barriers; Fehmarn Belt tunnel; Intermodality; Modal choice; TEN-T;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Implementing Inland Waterway Transportation as a mode for Construction Logistics in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Dimitrios Zacharopoulos; Badreddine El Rharbi; [2020-06-22]
  Nyckelord :inland waterway transportation; sustainable transportation; modal shift; construction logistics; urban transport;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Försörjningsvillkor i brytningstid : Flottarens arbetsvillkor i förändring under 1930-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Petrus Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Log driving; institutional change; economic development; working terms; economic history; Flottning; institutionell förändring; ekonomisk utveckling; arbetsvillkor; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Living conditions in periods of transitions. Changing working conditions of the log-driver during the 1930s. Petrus Forsgren, Economic History Bachelor Degree, Umeå University Autumn 2020. LÄS MER

 4. 4. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER