Sökning: "road network"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden road network.

 1. 1. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Nyckelord :HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Spårdjup i asfaltsbeläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Emil Svensk; [2019]
  Nyckelord :rut depth; asphalt surface; maintain; Spårdjup; asfaltsbeläggning; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige idag finns ett statligt vägnät som finansieras och underhålls av de Svenska myndigheterna genom Trafikverket. På Trafikverkets avdelning för underhåll planeras och genomförs underhållsåtgärder för att vägarnas standard ska uppfylla de beslutande kraven som finns. LÄS MER

 3. 3. Transfer Learning in Autonomous Vehicles using Convolutional Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Gustav Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; Transfer Learning; Machine Learning; Autonomous Vehicles; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis has investigated the potential benefits of using transfer learning when training convolu- tional neural networks for the task of autonomously driving a car. Three transfer learning networks were trained and compared with a conventionally trained convolutional neural network. LÄS MER

 4. 4. A comparison of training algorithms when training a Convolutional Neural Network for classifying road signs

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rasmus Bergendal; Andreas Rohlén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a comparison between three dierent training algorithms when training a Convolutional Neural Network for classifying road signs. The algorithms that were compared were Gradient Descent, Adadelta, and Adam. LÄS MER

 5. 5. Busskörfält - Potential för regional busstrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oskar Fransén; [2019]
  Nyckelord :busskörfält; regional busstrafik; framkomlighet; nytta; körtid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att uppnå flera internationella, nationella och regionala mål avseende miljö och trafik krävs ett ökat resande inom kollektivtrafiken. För att uppnå detta måste kollektivtrafiken bli ett mer attraktivt val jämfört med bilresor. Ett sätta att uppnå detta är att reservera körfält enbart för busstrafik. LÄS MER