Sökning: "road production"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden road production.

 1. 1. Environmental impact of a led fitting : A conducted life cycle analysis on a led fitting

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Mika Fröjd; Evelina Skårhammar; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Environmental impact; LCA; led fitting; Life cycle; use phase; end of life phase; transportation; Carbon dioxide equivalent CO2e ;

  Sammanfattning : Purpose –The purpose of this research is to increase knowledge about how a led fitting impacts the environment. To be able to fulfil the purpose, it has been broken down into four research questions: • RQ1: What is the environmental impact during transportation? • RQ2: What is the environmental impact during the use phase? • RQ3: What is the environmental impact during the end of life phase? • RQ4: How can the environmental impact be decreased? Method: The authors worked abductive in the relation between theories and empirical data. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 3. 3. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 4. 4. The Principles of a Stable Community : 90 Years of Structured Integration in a Culturally Diverse New Town in Sardinia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Alexander James Maxia; [2020]
  Nyckelord :new town; community spirit; design; town planning; community; structuration theory; productivity; Arborea; Sardinia; Italy;

  Sammanfattning : An atom, a cell and a solar system have very little in common. My science teachers from high school will confirm that I am very far from being an expert on the matter but nontheless, I have studied these three systems in separate classes: chemistry, biology and astronomy. LÄS MER

 5. 5. Recycling of concrete waste with wood waste through heating compaction

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Li Liang; [2020]
  Nyckelord :Recycling; Concrete waste; Wooden waste; Heating powder compaction;

  Sammanfattning : Concrete, as primary building material, is widely used in most construction project. For this reason, large amounts of concrete waste were generated from construction and demolition. One way to reuse concrete waste is to use it as backfill material for landfilling and road bases. LÄS MER