Sökning: "robert hermansson future"

Hittade 1 uppsats innehållade orden robert hermansson future.

  1. 1. Simuleringsstudie för Volvo Environmental Architecture : Simuleringsmodell för logistik på Volvo

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Patrik Gustavsson; Robert Hermansson; [2012]
    Nyckelord :Simulering; Optimering; AGV; EHB; Logistik; Plant Simulation; Volvo;

    Sammanfattning : Volvo Personvagnar är ett av de starkaste varumärkena i bilindustrin, med en lång och stolt historia av världsledande innovationer. Fabriken i Skövde tillverkar motorer i både bensin- och dieselvarianter. I framtiden planerar Volvo att införa nya typer av motorer med gruppnamnet VEA, Volvo Environmental Architecture. LÄS MER