Sökning: "robert jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden robert jönsson.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Mikroplast i dagvatten och spillvatten : Avskiljning i dagvattendammar och anlagda våtmarker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Robert Jönsson; [2016]
  Nyckelord :microplastics; stormwater; urban runoff; sewage; wastewater; constructed wetlands; stormwater ponds; mikroplast; dagvatten; spillvatten; anlagda våtmarker; dagvattendammar;

  Sammanfattning : Mikroplast, här definierat som plastobjekt mindre än 5 mm, befaras kunna göra stor skada på vattenlevande djur. Fram tills idag har studier av mikroplastreduktion främst utförts i kommunala avloppsreningsverk där mycket av plasten avskiljs. LÄS MER

 3. 3. Mobbning på internet : Lärares observationer och skolans hantering av internetmobbning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Christoffer Norén Carlsson; Robert Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Internetmobbning; sociokulturell teori; likabehandlingsplaner.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda hur lärare ser på problematiken kring internetmobbning på de skolor där de är verksamma. Denna studie granskar hur lärare upptäcker, förebygger och hanterar internetmobbning. Även frågan kring flickors och pojkars eventuella skillnader beträffande internetmobbning har berörts. LÄS MER

 4. 4. Literature for the Intercultural Classroom : Discussing Ethnocentric Issues Using The Reluctant Fundamentalist by Mohsin Hamid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Robert Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Postcolonialism; Religion; Multicultural Education;

  Sammanfattning : Abstract This essay takes as its starting point that the Swedish classroom often is an intercultural environment and that it is therefore important to address issues connected to ethnocentrism in it. In this essay I examine how the novel The Reluctant Fundamentalist by Mohsin Hamid can be used in schools to raise such ethnocentric issues. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i skolan ur ett internationellt perspektiv : En litteraturstudie kring elevansvar och personlig utveckling genom peer mediation

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sebastian Hellvin; Robert Jönsson; [2014]
  Nyckelord :konflikthantering; interaktionism; skola; medling; elevinflytande; peer mediation;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har synen på konflikthantering och speciellt elevledd konflikthantering belysts ur ett sociokulturellt perspektiv. I forskningen som undersökts belyses flera metoder som baseras på peer mediation, något vars pedagogiska implikationer lyser med sin frånvaro i den svenska skoldebatten. LÄS MER