Sökning: "robert johansson-mars"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden robert johansson-mars.

 1. 1. (O)begriplighetens mantel. En studie i Gösta Oswalds den andaktsfulle visslaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Robert Johansson-Mars; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gösta Oswald; den andaktsfulle visslaren; lyrik; fyrtiotalism; obegriplighet; Michael Riffaterre; referentialitet;

  Sammanfattning : This essay examines the (in)comprehensiveness of Gösta Oswald's modernist poetry collection den andaktsfulle visslaren (1946). By applying a heuristic as well as a hermeneutic way of reading, as described by Michael Riffaterre, the aim is to take into account both the mimetic and metaphoric dimensions of the opus. LÄS MER

 2. 2. ”det är så enkelt / att man måste vara teoretiker för att inte fatta det”. En teoretiserande analys av Vi och Dom i David Väyrynens Marken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Robert Johansson-Mars; [2018-04-12]
  Nyckelord :Literary analysis; discourse; identity; Otherness; habitus;

  Sammanfattning : This essay examines the construction of Us and Them in Swedish author David Väyrynen's poetry collection Marken (2017). These two groups can basically be identified as rural/northern and urban/southern. My aim with this essay has been to examine how – besides from the purely geographicconditions – these identities are being constructured. LÄS MER