Sökning: "robert michels oligarkins järnlag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden robert michels oligarkins järnlag.

  1. 1. Oligarkins järnlag : om demokrati i en frivilligorganisation

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

    Författare :Angelica Berg; [2005]
    Nyckelord :Oligarkins järnlag; demokrati; professionalisering; frivilligorganisation; ;

    Sammanfattning : Är alla organisationers öde att utvecklas mot oligarki även då syftet är att de ska drivas demokratiskt och huvudsakligen på frivillig basis? Robert Michels, i sitt kända arbete från 1911 om organisationer och demokrati – Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie – talar om oligarkins järnlag. En växande organisation ökar behovet av anställda - organisationen professionaliseras. LÄS MER