Sökning: "robert mikkov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden robert mikkov.

  1. 1. Skapar homestaging ett mervärde och i så fall för vem?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Robert Mikkov; Pontus Warholm; Olof Lindblom; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Homestaging är en tjänst som går ut på att designa en lägenhet innan försäljning. Tjänsten bygger på att priset ska vara så pass mycket högre att säljaren ska ha tjänat på tjänsten efter att de betalat kostnaden för den. Vi ifrågasätter vem som egentligen tjänar på dessa affärer. LÄS MER