Sökning: "robert sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden robert sjuksköterska.

 1. 1. Vuxna individers upplevelse av att leva med stomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ann-Sofie Hansen; Robert Orre; [2017]
  Nyckelord :Adaptation; body image; experience; ostomy; support; Anpassning; kroppsbild; stomi; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Som sjuksköterska och annan vårdpersonal är det vanligt att möta individer som lever med stomi. För att kunna ge en god vård är det viktigt att ha kunskap och förståelse för dessa individers upplevelse av att leva med stomi. Denna kunskap krävs för att kunna anpassa omvårdnaden så att deras individuella behov tillgodoses. LÄS MER

 2. 2. Främjande faktorer för sjuksköterskor att bedriva en evidensbaserad vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Robert Olsson; Ellinor Olsson; [2016]
  Nyckelord :Evidence-based practice; facilitating factors; implementation; literature review; nurse.; Evidensbaserad vård; främjande faktorer; implementering; litteraturöversikt; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : BakgrundEvidensbaserad vård (EBV) är ett välkänt begrepp som används för att tillförsäkra patienteren säker vård som vilar på bästa tillgängliga bevis, beprövad erfarenhet och patientensindividuella preferenser. Många studier har tidigare undersökt hinder för sjuksköterskor attbedriva och/eller implementera EBV för att förklara gapet som kan uppstå mellan teori ochpraktik. LÄS MER

 3. 3. "Ska man behöva acceptera att blir slagen varje dag?" : en kvalitativ intervjustudie om vårdrelationens betydelse vid hot- och våldssituationer inom psykiatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Farida al-Jeddahwi; Robert Holmberg; [2015]
  Nyckelord :Psykiatri; Hot; Våld; Bergenmodellen; Omvårdnad; Vårdrelation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : BakgrundHot och våld påverkar den svenska vården och de sjuksköterskor som är verksamma inom den negativt, både professionellt och privat. Problemet med hot och våld är särskilt vanligt inom den psykiatriska slutenvården där över hälften av alla sjuksköterskor uppger att de utsatts för hot och våld under det senaste året. LÄS MER

 4. 4. Smärtbedöming inom ambulanssjukvården : Hur sjuksköterskor bedömer patientens och vilka faktorer som påverkar bedömningen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Robert Reidmar; Michael Svensson; [2014]
  Nyckelord :Emergency services; Nurses; Pain assessment; Pain expression; Ambulanssjukvård; Sjuksköterska; Smärtbedömning; Smärtuttryck;

  Sammanfattning : Background: The majority of patients requiring medical attention experience some degree of pain. The nurses´ assessment of pain is crucial in reducing the patients suffering in a proper and timely manner. Previous studies have shown that the treatment of pain in a emergency situation is poorly managed. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet efter radikal prostatektomi på grund av prostatacancer – en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Robert Ahlerup; Timmy Hamrén; [2011]
  Nyckelord :Hälsa; livsavgörande händelser; omvårdnad; operation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid prostatacancer är radikal prostatektomi en vanlig behandlingsmetod. Behandlingen förknippas dock med besvärliga biverkningar, så som erektil dysfunktion och urininkontinens. LÄS MER