Sökning: "robin hagman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden robin hagman.

 1. 1. Analys av brandstationslokalisering - En fallstudie om Jönköpings nya brandstation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Robin Hagman; Anna Hillberg; [2019]
  Nyckelord :Blåljuslogistik; Räddningstjänst; Geografiska informationssystem; GIS; Location-Allocation; Network Analyst; Emergency response system; Emergency response management; Emergency service; Emergency service management;

  Sammanfattning : I och med urbaniseringen i det svenska samhället har många städer vuxit och utvecklats till storstäder. Storstäder har många utmaningar, allt ifrån att det ska finnas jobb och bostadsmöjligheter så måste även infrastrukturen i form av transportmöjligheter utvecklas i takt med befolkningsökningen. LÄS MER

 2. 2. Monteringsverktyg

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Simon Hagman; Robin Suonvieri; [2012]
  Nyckelord :Atlas Copco; monteringsverktyg; borrkrona; ergonomi; plast; design;

  Sammanfattning : Framtagning av monteringverktyg för stiftning av borrkronor.... LÄS MER

 3. 3. Discounts in Closed-End Funds - A Study on the Swedish Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hagman; Robin Egerot; [2011]
  Nyckelord :CEF; discount; premium; efficient market hypothesis; investor sentiment; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The thesis strives to use previous research as a basis to perform an up-to-date and relevant study about the CEF puzzle on the Stockholm stock exchange. Annual data for the whole population of Swedish CEFs will be studied over the time period 2006-2010. LÄS MER

 4. 4. Deltagande i nyemission - en buy and hold strategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Svensson; Robin Egerot; Erik Hagman; [2009]
  Nyckelord :Nyemission; överavkastning; CAR-modell; signaleffekt; abnormal return; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om en investerare kunnat uppnå en signifikant överavkastning genom att delta i nyemissioner hos företag noterade på Stockholmsbörsen mellan 1997-2008, samt hur denna avkastning påverkas av olika variabler. Uppsatsen har sin utgångspunkt i en buy and hold-studie, vars ansats är deduktiv. LÄS MER