Sökning: "robotcell"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet robotcell.

 1. 1. Analys av kapacitetpotential och produktionslayout i robotcell : Examensarbete utfört på Swepart Transmission AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Lina Gasslander; Nasrin Posae; [2019]
  Nyckelord :Overall equipment effectiveness; OEE; TPM; Kapacitetsanalys; Flaskhalsteori;

  Sammanfattning : This thesis is done at Swepart transmission AB in Liatorp. Swepart is a manufacturing company of transmission solutions. As customer demands and production volumes increase, it results in higher requirements on the production. LÄS MER

 2. 2. KARTLÄGGNING AV VÄRDEFLÖDEOCH IDENTIFIERING AV SLÖSERIERFÖR ÄGGPRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Wallin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Värdeflödeanalys; värdeflödeskarta; slöserier; lean;

  Sammanfattning : Dava Foods i Skara har varit anläggningen för det här examensarbetet där de bearbetar ägg i olika former. För det här arbetet har processen där de tillverkar proteindrycker som säljs till dagligvaruhandel legat i fokus. LÄS MER

 3. 3. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av kilspårsgradning vid tillverkning av kugghjul : Ett steg mot implementering av industri 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Freddy Tönnesen; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Grader; Gradning; Industri 4.0; Robot; Maskinkonstruktion; Linjärsystem; Borstgradning; Slipgradning; Skärandebearbetning; Kilspår;

  Sammanfattning : För att ge olika maskiner olika utväxlingar används kugghjul. Dessa kugghjul tillverkas genom olika typer av processteg. Ett av dessa steg kan vara att dragbrotscha ett kilspår. När dessa kilspår dras, bildas det grader på under och ovansidan av kilspåret. LÄS MER

 5. 5. Optimering av robotcell

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Omar Ali Sabah; Arto Pääkkönen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER