Sökning: "robotic techniques"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden robotic techniques.

 1. 1. A Literature Review on Differences Between Robotic and Human In-Line Quality Inspection in Automotive Manufacturing Assembly Line.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ddanukash Avvari; [2021]
  Nyckelord :Quality; Inspection; Inline; Offline; Measurement; Coordinate measuring machines CMM ; Machine vision; Robot; Human;

  Sammanfattning : The advent of the industrial revolution has brought a great number of changes in the functioning of various processes in manufacturing industries. The ways and means of working have evolved exponentially with the implementation of advanced technology. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar vid implementering av Robotic Process Automation : En studie om vilka utmaningar konsulter möter före och under implementering av RPA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Simon Nordenhjelm; Carl-Emil Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Robotic ProcessAutomation; Implementation; Consultant; Challenges; Robotic process automation; RPA; konsult; implementation; utmaningar;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är en ny teknik med hög potential för organisationer som vill göra stora tids- och kostnadsbesparingar samt möjliggöra för deras anställda att fokusera  på mer värdeskapande arbetsuppgifter. Men med ny teknik tillkommer det nya utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Felted Clay

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Kate Heywood; [2021]
  Nyckelord :Architecture; 3D; 3d Printing; Felt; Felting; Felted; Clay; Unfired; Printing; Manufacturing; Shelter; Construction; Materials; Robots; Robotics; Fabrication; Wool; Raw; Future; Data; New; Denmark; København; Experiments; Research; Water; Parametric; Waterproof; Testing; Automation; Compression only; Grasshopper; Extrusion; Additive; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : As we are discovering more and more how much the built environment, especially during construction and dis-assembly , has on our planet, We as architects need to constantly re-assess our approach to our designs. From the materials we use, and the construction techniques. LÄS MER

 4. 4. Optimal Optimizer Hyper-Parameters for 2D to 3D Reconstruction

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sai Ajith Teki; [2021]
  Nyckelord :optimizers; hyperparameters; 2D to 3D reconstruction; point clouds robotic navigation; deep learning;

  Sammanfattning : 2D to 3D reconstruction is an ill-posed problem in the field of Autonomous Robot Navigation. Many practitioners are tend to utilize the enormous success of Deep Learning techniques like CNN, ANN etc to solve tasks related to this 2D to 3D reconstruction. LÄS MER

 5. 5. Robotic Process Automation (RPA) i bygglovsprocessen: En studie om effektivisering och dess påverkan på arbetstillfällen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Johanna Stenström; Sandra Hagman; [2021]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Automation; Efficiency; Building permit process; Digitization; Community building; Tasks; Jobs; Robotic Process Automation; RPA; Automatisering; Effektivisering; Bygglovsprocess; Digitalisering; Samhällsbyggnad; Arbetsuppgifter; Arbetstillfällen;

  Sammanfattning : Syfte: Den rådande digitaliseringen av samhällsbyggandet leder till möjlighet att automatisera och effektivisera processer inom samhällsbyggandet. Att automatisera delar av bygglovsprocessen med hjälp av Robotic Process Automation (RPA) är möjligt. LÄS MER