Sökning: "robotisering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet robotisering.

 1. 1. Lagret utan människan En fallstudie om lagerautomationens utveckling och framtid med fokus på Absolut Vodka Åhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Svedman; Ludvig Mattsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Automatisering; lagerautomation; lagerhantering; framtida lager; Industri 4.0; robotisering; Warehouse Management System; höglager och Artificiell Intelligens.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kundernas höga krav på leveranser har bidragit till attförsörjningskedjor måste se över lagerhanteringen för att kunna konkurrera medlågkostnadsländer. Lagerhållning ska idag ske på ett snabbt och effektivt sätt, med möjlighetatt spåra leveranser. Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Uppfattning av AI i vår tid : En studie om de bakomliggande faktorerna till människors uppfattning kring AI och hur uppfattningen har förändrats över tid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Luka Rozic; Damon Salehi; [2021]
  Nyckelord :Artificial intelligence; automation; robotics; history; hype; Artificiell intelligens; automatisering; robotisering; historia; uppståndelse;

  Sammanfattning : I det här arbetet tittar vi på artificiell intelligens genom sitt ursprung och hur tekniken har utvecklats över tiden. Eftersom begreppet diskuteras flitigt i dagens samhälle och av människors förståelse av det, vill vi klargöra vad människor faktiskt tror att artificiell intelligens är och jämföra det med dess faktiska definitioner. LÄS MER

 3. 3. Industri 4.0 och digitaliseringens påverkan på den svenska tillverkningsindustrin

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ndriqim Gojani; Anitha Nyirasagamba; [2021]
  Nyckelord :industri 4.0; digitalisering; produktion; automation; artificiell intelligens; maskininlärning. robotisering; effektivisering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Inledning: Begreppet industri 4.0 tillkom 2011 i Tyskland under Hannovermässan och kan betraktas som den fjärde upplagan av den industriella revolutionen. Det är ett begrepp för flera teknologier och en rad koncept inom automation, process och IT världen. Industri 4. LÄS MER

 4. 4. Automationsresan : Små och medelstora företags utmaningar och beslutsparametrar för automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Warsäter; Jesper Johansson; [2020]
  Nyckelord :automation; robotization; SME; challenges; decision-making parameters; industrial engineering; competition; competence; strategy; low volume; manufacturing; automation; automatisering; robotisering; SMF; utmaningar; beslutsparametrar; industriell ekonomi; konkurrens; kompetens; strategi; låg volym; tillverkning;

  Sammanfattning : Generellt ser automationsgraden bra ut för tillverkande företag i Sverige, men vid en djupare granskning syns det att utvecklingen i små och medelstora företag (SMF), går långsamt framåt. För att Sverige ska behålla sina framträdande roll som industrination krävs ökad automation och robotisering i SMF. LÄS MER

 5. 5. Revisionens digitalisering : en kvalitativ studie om hur digitaliseringen har påverkat revisionsprocessen och revisorsrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emelie Lundström; Martyna Nasilowska; [2020]
  Nyckelord :Automatization; artificial intelligence; digitalization; PwC; auditor; audit process; robotic process automation; technology acceptance model; Automatisering; artificiell intelligens; digitalisering; PwC; revisor; revisionsprocessen; robotisering; teknologi acceptansmodellen;

  Sammanfattning : Dagens studier visar på att revisionsbranschen förändras i takt med digitaliseringens framfart, vilket gör det därför omöjligt för revisionsbyråer att välja bort digitaliseringen. Tidigare forskning påvisar att revisionsbranschen är en av de branscher som blivit mest påverkad av digitaliseringens framfart, eftersom flera arbetsuppgifter har ersatts av den nya tekniken. LÄS MER