Sökning: "robotstudio"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet robotstudio.

 1. 1. Implementering av människa-robot samarbetscell i en labbmiljö : Implementation av människa-robot samarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Wiemann; [2019]
  Nyckelord :Human Robot Collaboration; Människa Robot Samarbete;

  Sammanfattning : I ett tidigare genomfört examensarbete gjordes en förstudie på hur en människa-robot samarbetscell skulle fungera i en laboratoriemiljö. I Arvid Bobergs ”HRC Implementation in laboratory environment” skulle cellen tas fram på uppdrag av Eurofins för att arbeta med kemikalie- och mikrobiologiska analyser inom jordbruk, mat och miljö. LÄS MER

 2. 2. Förstude för automationslösning av fönstermontering inom prefabricerad hustillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Vincent Andersson; [2019]
  Nyckelord :automatisering; fönstermontering; prefabricerad produktion;

  Sammanfattning : The aim of the study is to evaluate the possibilities in implementingan automated solution for the window assembly in prefabricated housingproduction as well as to formulate a layout for such a system. Datacollection have mainly been performed through literature studies,interviews and by the study of provided documentation. LÄS MER

 3. 3. Virtual Production Line

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Joel Persson; Jesper Norrman; [2018]
  Nyckelord :Virtual production line; Virtual Commissioning; Digital Twin; Industry 4.0; Industrie 4.0; Automation; Emulation; Simulation; RobotStudio; CoDeSys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted at Alfa Laval in cooperation with the division of Production and Materials Engineering at Lund University. The objective has been to investigate virtual production with regards to its required resources, benefits and limitations of the technology. LÄS MER

 4. 4. Robotisering av produkthantering vid produktion av gummilist

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Pontus Karlsson; Albert Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :automation; robot; produktion; extruder; robotstudio; plc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bostik AB has long had a production where parts of the production are done manually. These parts include that an employee needs to lift a rubber pulp from a conveyor belt, twist and put the rubber pulp into a pallet. The employee should then put on a plastic patch between each layer. LÄS MER

 5. 5. Adaptive Reconfigurable Manufacturing System for Mars : ARMS for Mars

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Sharathkumaar Mohanasundaram; [2018]
  Nyckelord :Rapid programming; Function block; Adaptive control; TCP socket communication;

  Sammanfattning : An Adaptive Reconfigurable Manufacturing System for maintenance of structural parts and functionality of the autonomous vehicle with IEC61499 standard is proposed. Using the ABB RobotStudio, the functionalities of the IRC5 is programmed with PC interface. LÄS MER