Sökning: "robotteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet robotteknik.

 1. 1. Environment Perception for Autonomous Driving : A 1/10 Scale Implementation Of Low Level Sensor Fusion Using Occupancy Grid Mapping

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pallav Rawat; [2019]
  Nyckelord :Autonomous Driving; Occupancy Grids; Low-level Sensor Fusion; Autonom körning; beläggningsnät; lågnivåsensorfusion;

  Sammanfattning : Autonomous Driving has recently gained a lot of recognition and provides challenging research with an aim to make transportation safer, more convenient and efficient. This emerging technology also has widespread applications and implications beyond all current expectations in other fields of robotics. LÄS MER

 2. 2. Seniora medborgares uppfattning om robotar som hjälpmedel i dagliga aktiviteter i hemmet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Pia Slinning; Katrin Stäglich; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilken uppfattning seniora medborgare har angående möjligheten att ta hjälp av en robot i hemmet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. I studien deltog 14 personer mellan 65 och 75 år. LÄS MER

 3. 3. Intermetallic Compound Formation in Ni-Ti-Fe Powder Mixtures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Tea Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :Phase Evolution; Ni-Ti-Fe System; Intermetallics; Powder Metallurgy; Reactive Sintering; DSC; SEM; EDS; XRD; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Ni-Ti system has a broad range of applications, in areas as diverse as biomedicine and robotics. This is in large due to the NiTi intermetallic compound, which exhibits the shape memory effect. In addition to this property, the intermetallic compound is also biocompatible, has good mechanical properties and good corrosion resistance. LÄS MER

 4. 4. Det var inte jag, det var min robot! - En kartläggning av det skadeståndsrättsliga behovet av en elektronisk personlighet samt en analys av dess potentiella civilrättsliga konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hellewig; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past few years a new type of advanced robots have developed that possess a high degree of technical autonomy. Because of the developments in artificial intelligence they can make autonomous decisions and act independently in new environments. LÄS MER

 5. 5. Teknikens (bl)under : en kvalitativ analys av hur beväpnade drönare & annan obemannad robotteknik påverkar krigets ontologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Martina Johansson Östgård; [2017]
  Nyckelord :UCAVs; krigets ontologi; krig; beväpnade drönare; obemannad robotteknik; globalisering; mänskliga rättigheter.; Technology and Engineering; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur den ökande användningen av beväpnade drönare (UCAVs) och annan obemannad robotteknik, påverkar krigets ontologi (vad krig är). Detta genom att sätta ett primärmaterial bestående av Grégoire Chamayous kritiska perspektiv på UCAVs, samt Peter W. LÄS MER