Sökning: "rock drilling"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden rock drilling.

 1. 1. Grundförstärkning med pålar i berg : I befintlig konstruktion med begränsat utrymme

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Madicken Höglund; Marcus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Steel pipe; steel core pile; waterproofing; pile foundation; down-the-hole DTH drill.;

  Sammanfattning : This study has been done in order to examine which type of pile, pile driving- and waterproofing methodsare most suited for an existing building. A building that will undergo an extensive reinforcement of itsfoundation. LÄS MER

 2. 2. Laddbarhet och borrhålsstabilitet i produktionsborrhål - Kiirunavaara gruva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Lundin; [2020]
  Nyckelord :LKAB; Borrhålsstabilitet; Borrhålsfilmning; Laddbarhet; Skjuvning; Skivrasbrytning;

  Sammanfattning : Vid laddning av produktionsborrhål i Kiirunavaara gruva (KUJ) uppstår ofta problem med att nå botten av borrhålen, vilket medför att laddbarheten minskar. En låg laddbarhet i produktionsborrhålen leder till en försämrad fragmentering, lossbrytning av malmen och störningar i det efterföljande gravitations- och produktionsflödet. LÄS MER

 3. 3. Automatisk justeringsmekanism för borrvinkeln på en stigortsborrmaskin

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Öman; [2020]
  Nyckelord :Raiseboring machine; drill angle; mechanical rock excavation; Stigortsborrmaskin; borrvinkel; mekanisk bergsavverkning;

  Sammanfattning : I dagens gruvindustri används stigortsborrmaskinen för mekanisk bergsavverkning. Stigortsborrmaskinens främsta uppgift är att borra vertikala hål från markplan eller en gruvort, ned till en underliggande gruvort. LÄS MER

 4. 4. Vridningsmekanism för Stigortsborrmaskin

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Philip Stenhammar; [2020]
  Nyckelord :Raiseboring machine; tilt mechanism; mehanical rock excavation; Stigortsborrmaskin; vridningsmekanism; mekanisk bergsavverkning;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört tillammans med Epiroc genom Svea Teknik AB och som skett inom mastersprogrammet Maskinkonstruktion på KTH.  Stigortsborrmaskiner används inom gruvindustrin till att exempelvis borra hisschakt, malmpassager eller dränering mellan två redan existerande orter. LÄS MER

 5. 5. Alternativ till konventionell ovanjordsprängning i tätbebyggda områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Simon Göransson; Marcus Benker; [2020]
  Nyckelord :Sprängning; bergssprängning; hydraulisk spräckning; losshållning; bergborrning; sprängekonomi; markvibrationer;

  Sammanfattning : For many constructions works, the removal of bedrock is required as an initial part of the production. Removing bedrock is complicated, takes a lot of time and entails many risks due to the vibrations that occur during the detonation. The risk of damaging nearby properties is impending. LÄS MER