Sökning: "roland persson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden roland persson.

 1. 1. Utveckling av mjölkgård : karusell eller robot?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Persson; Jenny Hansson; [2016]
  Nyckelord :karusell; robot; mjölkkor; teknik; arbetskraft; arbetsskador;

  Sammanfattning : Inga och Elvier köpte Komstagården som ligger på Österlen år 1956 och gården har sedan dess utvecklats mycket. De började med att mjölka 20 stycken uppbundna kor och innan de gjorde arvsskiftet till deras döttrar, Eva och Katrin, så var de uppe i 60 stycken kor i lösdrift som mjölkades i mjölkningsstall. LÄS MER

 2. 2. Judging a Book by its Cover : The Manifestation of the Bodily in Contemporary Autobiography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Anna Persson; [2013]
  Nyckelord :bodily; body; photographs; Book covers; visual images; autobiography; intermedial analysis; Richard Schechner; intermediality; Roland Barthes; gestalt; author s body; bilder; bokomslag; fotografier; kroppslighet; författarens kropp; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Since book covers have become the focus of critical attention only in few recent years, there is a small number of studies published that examine the interaction between the text and the book cover. This interaction seems to be especially significant in the case of autobiographies as there are at least two ways for the author to present himself: as the narrator of the text and as the subject visualised on the book cover. LÄS MER

 3. 3. Kan man arbeta ämnesöverskridande på Industriprogrammet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Roland Persson; [2007]
  Nyckelord :helhetssyn; samarbete; ämnesintegrering; ämnesövergripande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns för ett ämnesöverskridande arbete på industriprogrammet med inriktning mot Träteknik. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om ämnesöverskridande arbete. LÄS MER

 4. 4. Privata militära företag i Irak - Säkerhet, alternativa strukturer och institutionaliseringsprocesser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fahd Askander; Maria Persson; [2006]
  Nyckelord :Irak; Privata militära företag; säkerhetsinstitutioner; statsbyggnad; postkonflikt; IRW; IBL; Koalitionen; säkerhet; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter Koalitionens ockupation av Irak i Mars 2003 har landets säkerhetssituation varit instabil och har idag utvecklats till ett lågintensivt inbördeskrig mellan olika befolkninggrupper. Redan i början av ockupationen började man rekrytera privata militära företag (PMF) för att hjälpa till att upprätta säkerhet i en skala som inte setts tidigare. LÄS MER

 5. 5. Val av kommunikationsmedia i en affärskontext

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Blockgren; Jacob Aagaard; Roland Persson; [2005]
  Nyckelord :Kommunikationsmedia; affärskontext; Information Richness Theory; Relationship Strength Framework; e-post; e-mail; Instant Messaging; F2F; Face-to-Face; affärsbrev; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka huruvida det är möjligt att identifiera variabler som påverkar valet av kommunikationsmedia där kontexten utgörs av en affärsrelation. Vi strävar efter att i vår slutsats kunna presentera en viss vägledning i valet av kommunikationsmedia. I denna studie har ett kvalitativt angreppssätt använts. LÄS MER