Sökning: "role adaption"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden role adaption.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att bemöta närstående till patienter som vårdas palliativt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lisette Paulsson; Matilda Grönberg; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterska; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige idag beräknas cirka 70 000 till 75 000 personer vara i behov av palliativ vård. Flertalet av dessa patienter vårdas på avdelningar som inte är specialiserade inom palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Fotbollens begynnelse i Halmstad : En beskrivning av Halmstadfotbollens etableringsprocess åren 1900-1922

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dennis Thorsén; [2020]
  Nyckelord :Fotbollshistoria; Massteori; IS Halmia; IFK Halmstad; Hallands Fotbollförbund;

  Sammanfattning : With over 600,000 active soccer players and over 1 million registered members of soccer associations, soccer occupies the position as Sweden's national sport in 2020. This has not always been the case. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerad sjuksköterska : I okänd och komplex terräng

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Högström; Amanda Kvant; [2019]
  Nyckelord :novice nurses; competence; experience; role adaption; development; transition; literature review; nyutexaminerad sjuksköterska; kompetens; upplevelse; rollanpassning; utveckling; övergång; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. LÄS MER

 4. 4. Kvinnans upplevelse i samband med missfall : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emilia Rosberg; Felicia Kaluti; [2019]
  Nyckelord :Miscarriage; Experience; Women; Grief; Support; Missfall; Upplevelse; Kvinnor; Sorg; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är den vanligaste komplikationen vid en graviditet. Cirka 15 % av alla upptäckta graviditeter beräknas sluta i missfall. Det finns en stor okunskap om missfall i samhället vilket bidrar till ett lågt stöd. LÄS MER

 5. 5. Rum för anpassning : En undersökning av skolbiblioteksrummet på en F-9 grundskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henrik Ammilon; [2019]
  Nyckelord :Skolbibliotek; intervju; grundskola; tillgång; biblioteksrummet; lärare; bibliotekarie;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the access and pedagogic roles of the school library room at a primary school with students in preschool class up to ninth grade. As of 2017 the school library has new premises with the goal of making the school library more available for all students at the school. LÄS MER