Sökning: "role of sound"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden role of sound.

 1. 1. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 2. 2. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Nyckelord :Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. LÄS MER

 3. 3. Computational Analysis of Thalamocortical Communication of Auditory Information using Pairwise Spike Recordings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xinxing Guo; [2022]
  Nyckelord :Thalamocortical; basal forebrain stimulation; Jensen-Shannon divergence; auditory system; coordination; Talokortisk; stimulering av bashjärnan; Jensen-Shannon divergens; hörselsystem; koordination;

  Sammanfattning : Investigating the properties and mechanisms of coordination among neurons plays an important role in understanding how the brain encodes information and performs in thalamocortical processing in the auditory system. Whether the coordinated neuronal spikes in the auditory thalamus enhance the thalamocortical communications in the auditory cortex (AC) is the main concern in this project. LÄS MER

 4. 4. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Studeny; Johanna Lindholm; [2022]
  Nyckelord :stadsträd; reglerande ekosystemtjänster; hälsa; stadsmiljö; Malmö;

  Sammanfattning : I detta arbete sammanfattas och fördjupas frågan om stadsträd kan, genom deras reglerande ekosystemtjänster, bidra med att förbättra hälsan hos invånarna i Malmös innerstad. Vidare diskuteras i vilken utsträckning endast stadsträd kan förse invånarna med tillräckligt stor effekt av de reglerande ekosystemtjänsterna. LÄS MER

 5. 5. Echoes of Ancestors : A Meta-Study Review of the Origins of Language and the Role of Music and Parable.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Miguel Ángel Dominguez Barrocal; [2022]
  Nyckelord :Origins of languague; music; parable; protolanguage; Homo erectus;

  Sammanfattning : This essay is a meta-study that assesses the existing theories and hypotheses regarding the origins of language. The development of language is one of the most remarkable historical developments for humankind. LÄS MER