Sökning: "role play"

Visar resultat 1 - 5 av 2639 uppsatser innehållade orden role play.

 1. 1. Ur ett annat perspektiv - Arkeologi och kulturarv ur jordbrukares synvinkel.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jakob Öster; [2020-03-11]
  Nyckelord :archaeology; agriculture; heritage; landscape; farmers;

  Sammanfattning : Farmers and archaeologists have one particular thing in common, they both play an important role in the management and preservation of our common physical cultural heritage in the landscapes. But is there any cooperation between those actors? Farmers in general often have problems with the rationalization of the agriculture, and sometimes the cultural heritage seems to play a role in those issues. LÄS MER

 2. 2. Fördelar med högre ”Maximal Force Output” i benförankrade hörapparatsystem: en crossover-studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Bergius; [2020-02-13]
  Nyckelord :benförankrat hörapparatsystem; maximal force output; kombinerad hörselnedsättning; bone anchored hearing systems; mixed hearing loss;

  Sammanfattning : Objective: To investigate how higher maximum force output (MFO) in Bone Anchored Hearing Systems affects the perceived benefit, subjective experience of sounds as well as hearing outcomes in subjects with mixed hearing loss, seen in relation to a smaller sound processor with lower MFO.Material and method: Prospective, randomized cross-over study (ABA). LÄS MER

 3. 3. Att förebygga malnutrition : Sjuksköterskors erfarenheter i hemsjukvården i en kommun

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Helen Sjölin; Madeléne Södergren Ohrt; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; home nursing; nurse; prevention; Malnutrition; hemsjukvård; sjuksköterska; prevention;

  Sammanfattning : Background: Good nutritional wellbeing is crucial for good health. Malnutrition is a risk factor to the elderly, which may contribute to a lowered quality of life. Home care nurses play a prominent role in the preventative work. LÄS MER

 4. 4. Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Kristian Westerdahl; [2020]
  Nyckelord :Low voltage switchgears; electric equipment; standards; verification protocol; Lågspänningsställverk; lösningsförslag; elmateriel; standrarder; provningsprotokoll;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har gjorts på uppdrag av Bema Elautomatik AB och har utförts vid Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst. Uppdragsgivaren har utökat sin verksamhet med byggnation, konstruktion och projektering av lågspänningsställverk. LÄS MER

 5. 5. Barnets rättigheter : en formalitet eller en realitet? Om inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Lönnebo Cruce; [2020]
  Nyckelord :the United Nation’s Convention on the Rights of the Child; incorporating; children’s rights; Swedish Government Official Reports; discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The rights of the children : a formality or a reality? Incorporating the Convention on the Rights of the Child into Swedish law This essay investigates the arguments for incorporating the United Nation’s Convention on the Rights of the Child into Swedish law through a discourse analysis. The empirical data for the analysis consists of the Swedish Government Official Report (SOU 2016:19) on the subject. LÄS MER