Sökning: "rolf larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden rolf larsson.

 1. 1. Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Larsson; Sara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetslagen; kvalitet; hållbarhetsrapport; obligatorisk rapportering; reglering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. LÄS MER

 2. 2. Blockchain Accounting in a Tripple-Entry System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahir Hambiralovic; Rasmus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain Accounting; Triple-Entry Accounting; Request Network; Real-Time Accounting; Automated Audit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Blockchain Accounting in a Triple-Entry System - Its Implications on the Firm and its Stakeholders, a Case Study on the Request Network. Seminar date: 1st of June 2018 Course: FEKH69 & FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Mahir Hambiralovic & Rasmus Karlsson Advisor: Rolf G Larsson Keywords: Blockchain Accounting, Triple-Entry Accounting, Request Network, Real-Time Accounting, Automated Audit Purpose: To continue previous research on blockchain accounting and to explore how the technology could alter industries and professions over time. LÄS MER

 3. 3. Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Lövgren; Magdalena Stevens; Elvira Zetterberg; [2017]
  Nyckelord :Personnel incentives; Personnel motivation; Employee incentive plans; Short term incentives; Long term incentives; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad? Seminariedatum: 2017-06-02 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 poäng Författare: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens och Elvira Zetterberg Handledare: Rolf Larsson Nyckelord: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är en skillnad i användandet av incitamentsprogram mellan etablerade och nya företag i hälsosektorn. Vidare undersöks det hur företagen framställer sig vilja attrahera, behålla och motivera personal och om deras incitamentsprogram överensstämmer med rekommenderat program enligt vald teoriram. LÄS MER

 4. 4. Big 10 – Vad händer sen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Bjarnemar; Fredric Carlsson; Andreas Forsman; [2014]
  Nyckelord :Private Equity; Buyouts; Value Creation; Sweden; Quantitative research; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Big 10 – Vad händer sen? En kvantitativ studie om Sveriges största riskkapitalbolags förmåga att skapa långsiktigt värde i portföljbolag. Seminariedatum: 2014-06-04. Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp. Författare: Martin Bjarnemar, Fredric Carlsson, Andreas Forsman. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samir Piragic; Adina Ahlgren; [2014]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; kommuner; Carrolls CSR-pyramid; What gets measured gets done; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning i kommuner - En studie om nyttan av en lagstadgad hållbarhetsredovisning Seminariedatum: 4 juni 2014 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 poäng Författare: Adina Ahlgren och Samir Piragic Handledare: Rolf Larsson Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, kommuner, Carrolls CSR-pyramid, What gets measured gets done Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka potentiell nytta med en tvingande hållbarhetsredovisning ur kommunernas, invånarnas och statens perspektiv. Närmare bestämt undersöka om det finns något positivt samband mellan hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete som tyder på att ökade krav på redovisningen främjar hållbarhetsarbetet. LÄS MER