Sökning: "roliga dilemman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden roliga dilemman.

 1. 1. Osynlighet, otydlighet och osäkerhet. En fokusgruppsstudie om personliga assistenters yrkesroll

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anne-Catrin Nilsson; Erica Olausson; [2008-01-25]
  Nyckelord :coping; socialt stöd; personlig assistent; brukare; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka och beskriva assistenternas självupplevelser gällande gränsdragningsproblem mellan privat och professionellt och hur de upplevt sin arbetssituation. Syftet var vidare att kunna identifiera de problem och dilemman som kan tänkas uppstå i relationen mellan brukare och assistent samt hur dessa hanteras. LÄS MER

 2. 2. Josefine was a hockey pro

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Erik Carl Oskar Olsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this examination paper is to make children’s songs that are not gender, hetero- or nuclear family normative. Songs where the lyrics rather defuse than problematize the subjects that are handled. LÄS MER