Sökning: "roliga idrotts övningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden roliga idrotts övningar.

 1. 1. För hälsan och för att ha roligt : Hur lärare i idrott och hälsa för olika åldrar motiverar elever till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Stefanos Katsaris; [2011]
  Nyckelord :motivation; fysiskt inaktiva; egenvärde; investeringsvärde;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte var att ta reda på vilka sätt idrottslärare för olika åldrar använde sig av för att motivera fysiskt inaktiva elever till fysisk aktivitet. Dessutom ville jag undersöka om det fanns något eller några framträdande motiv idrottslärarna ville förmedla till eleverna för att få dem fysisk aktiva. LÄS MER

 2. 2. Orientering i skolan : Hur bedrivs undervisningen i skolan och hur upplever lärarna vad eleverna tycker?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fredrik Johansson; [2009]
  Nyckelord :orientering; idrottsundervisning; skolan; tränarlänkorientering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyfte: Hur lägger idrottslärare upp orienteringsundervisningen i skolan?1. Vad har lärarna för bakgrund till sitt orienteringskunnande? 2. Varierar undervisningstiden från skola till skola och vart undervisas den? 3. Tar lärarna till hjälp från någon lokal orienteringsklubb? 4. LÄS MER