Sökning: "roligt"

Visar resultat 1 - 5 av 1021 uppsatser innehållade ordet roligt.

 1. 1. Oberoende, rådgivning och SME - hur fel kan det bli? En studie kring revisorns oberoende och erbjuden rådgivning vid granskning av SME

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Silversparre; Isolde Andersson; [2023-02-21]
  Nyckelord :revisor; revisionsbyrå; oberoende; rådgivning; SME;

  Sammanfattning : Inledning: Är det svårt för revisorerna att upprätthålla oberoendet i arbetet vid rådgivning till SME? Oberoendet är en primär egenskap för en revisor som går ut på att vara opartisk och självständig. Det är av högsta relevans att agera oberoende, bland annat vid granskning av företags finansiella rapporter, för att revisorn ska anses trovärdig för andra i sin arbetsutövning. LÄS MER

 2. 2. Blir det en fars att spela fars? En musikalartists jakt på skådespelarverktyg inom genren fars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Simon Rubin; [2023-02-20]
  Nyckelord :fars; komedi; fysisk teater; verktyg; timing; tydlighet; roligt; teknik; löjlighet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag som musikalartist om jag kan bli en bättre farsskådespelare genom att hitta och tillämpa skådespelarverktyg inom genren fars. Det gjorde jag genom att först spela in en farsscen med de skådespelarverktyg jag redan hade innan undersökningen. LÄS MER

 3. 3. ”För vem planerar du din undervisning”? En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare om deras erfarenheter och upplevelser av att arbeta med inkluderande undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Sohlström; Ida Kvernsjöli; [2023-02-14]
  Nyckelord :förskolelärare; erfarenheter; upplevelser; inkluderande undervisning; främjande; hindrande;

  Sammanfattning : Inkludering har varit ett hett diskussionsämne i samhällsdebatten de senaste åren kring vad inkludering egentligen är och Skolinspektionens granskning (2018) visar att undervisningen i förskolans kontext är flertydig. Undervisningen är också problematisk och ett utvecklingsområde i dagens förskola. LÄS MER

 4. 4. Täflan är lifvet : en studie om tävlan i skolämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Simon Björk; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur universitetsstudenter uppfattade tävlingsmoment i skolämnet idrott och hälsa samt hur de anser att tävling kan anpassas för att motivera elever att röra på sig. Studien består av en kvalitativ intervjudesign och det är tio studenter vid ett lärosäte i Sverige som medverkat. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som är så roligt? : En kvalitativ intervjustudie som undersöker Generation Zs konstruktion av humor och dess betydelse för det kollektiva identitetsskapandet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emilia Poysti; Mimmi Löwgren; [2023]
  Nyckelord :Generation Z; Humor; Kollektivt Identitetsskapande;

  Sammanfattning : Generation Z, personer födda mellan åren 1997-2012, är unika i deras egenskap av att vara den första generationen digital natives, det vill säga med liten eller ingen erfarenhet av ett liv utan internet. Ytterligare en unik identifikationsmarkör som lyfts fram hos generationen är deras egenartade humor, som beskrivs som abstrakt, oförståelig och intern. LÄS MER