Sökning: "rollövertagande"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet rollövertagande.

 1. 1. Ungdomars identitet och attityder på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rani Kerio; [2023-08-29]
  Nyckelord :Attityd; identitet; mänskligt samspel; rollövertagande; socialt fält och sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att sociologiskt analysera relationen mellan sociala medier och ungdomars identitetsskapande samt ungdomars upplevelser av sociala medier i relation till identitetsskapande. Frågeställningar: - Hur ser relationen ut mellan ungdomars identitet och sociala medier som ett socialt fält? - Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras identitetsskapande? Metod och material: För att erhålla ett tydligt resultat har tillvägagångssättet varit genom en kvalitativ metod som innebar semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter mellan 17– 19 år gamla, detta för att få en djupare förståelse för ungdomars identitet och framför allt deras upplevelser på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. GemEnsam Interaktion : - En kvalitativ studie om ensambarn och deras upplevelse i sociala interaktioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mathilda Sköldkvist Appelgren; Amanda Ståhlberg; [2023]
  Nyckelord :Only child; social interactions; relations; childhood; Ensambarn; sociala interaktioner; relationer; uppväxt;

  Sammanfattning : Interaction skills are developed with other people and enable the ability to take in the perspectives of others as well as the ability to develop oneself. This should therefore mean that an individual who grows up with fewer people around them may find that it takes practice and effort to develop their social skills. LÄS MER

 3. 3. En cross-check i nacken, hör det till ishockey? En studie om normaliserat hockeyvåld och rättspluralism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Madelene Axelsson; [2019]
  Nyckelord :hockeyvåld; rättspluralism; fokusgrupp; fallstudie; normativt handlande; rollövertagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim for this study is to examine and analyse the two legal systems controlling hockey violence from a legal pluralism point of view and examine why the hockey violence exists. The questions this study aims to answer are; Are the legal norms considered to properly deal with hockey violence? How is the relation between the two legal systems? What do hockey players think of the legal norms and why do they practice hockey violence? The amount of research on this phenomenon was insufficient, especially research regarding Sweden, so by using the methods focus group and case study together with the theoretic framework of legal pluralism and normative action and role acquisition, the questions were answered with a content analysis. LÄS MER

 4. 4. ”Den viktigaste spelaren på fotbollsplan” :  En etnografisk studie om huvuddomarens yrkesroll och interaktion på fotbollsmatcher.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andy Fransi; Shuana Arez Mayeli; [2019]
  Nyckelord :Fotbollsdomare; interaktion; roll; kommunikation; etnografi; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huvuddomarnas strategier och roller i utövandet av domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna, med särskild fokus på hur de uppträder och agerar i matchsituationer. Studien har utförts genom en etnografisk metodansats med tio icke-deltagande observationer och lika många intervjuer av fotbollsdomare i vår strävan att besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. "Lek är bara tidsfördriv, eller?" En studie om hur identitet skapas i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Persson; Ellinor Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Handling; Identitet; Identitetsskapande; Kommunikation; Lek; Makt; Mead; Rollövertagande; Självet; Självkänsla;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få syn på hur barns identitetsskapande tar plats i lek. Leken är en arena som ger upphov till många möjligheter och vi undrar hur en identitet kan ta form i dessa. Genom en kvalitativ observationsmetod har vi studerat barns fria lek i en förskoleverksamhet. LÄS MER