Sökning: "rollarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet rollarbete.

 1. 1. Samma skådespelare, olika språk. Att behärska flera språk: är det en resurs eller ett hinder i mitt sceniska arbete som skådespelare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Küster; [2023-04-04]
  Nyckelord :språk; musikal; tyska; franska; norska; svenska; skådespelare; verktyg; rollarbete; brytning; modersmål; mångfald;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att fördjupa mig i frågor som rör sceniskt karaktärsarbete på olika språk. Jag undersöker utmaningar och möjligheter förknippade med att som skådespelare i det sceniska arbetet gestalta en karaktär på språk som man inte ursprungligen definierar som sitt modersmål. LÄS MER

 2. 2. Teater genom lajv genom teater genom lajv genom… : Teaterpedagogers syn på användandet av lajvpraktiker i teaterundervisning.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Viggo Hangård; [2023]
  Nyckelord :levande rollspel; informella läromiljöer; affinity space; teaterkunskap;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syfte är att synliggöra teaterpedagogers syn på sin erfarenhet av lajv i relation till teaterundervisningen. Genom kvalitativa intervjuer har tre teaterpedagoger intervjuats som alla ser att deras teaterundervisning har påverkats av deras lajverfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Aino K – barnen, kärleken och döden: En scenmusikalisk gestaltning av den finsk-estniska författaren Aino Kallas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johanna Maria Fiskaali; [2022]
  Nyckelord :Kallas; Monologue play; Pylkkänen; Scriptwriter; The singer’s expanded role; Song translation; Stage musical performance; Performing Arts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här masterarbetet är en processbeskrivning av hur monologpjäsen Aino K – barnen, kärleken och döden blev till. Utgångspunkten för pjäsen var Tauno Pylkkänens sångcykel op. 21, Dödens svan, som består av fem tonsatta dikter av den finsk-estniska författaren Aino Kallas. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill ha olika, man vill ha alla, man vill ha en bra blandning.” : En intervjustudie om hur en ojämn könsfördelning påverkar teatergrupper inom fritidsverksamheter.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Rasmus Ström; [2022]
  Nyckelord :Genus; teater; stereotyper; rollarbete och teaterpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur teaterpedagoger beskriver avvägningar i samband med undervisning i grupper med ojämn könsfördelning. För att få fram empirin till studien har det genomförts fyra semistrukturerade intervjuer med teaterpedagoger verksamma på kulturskolor. LÄS MER

 5. 5. Att leda arbete inom det konstpedagogiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Carolina (Lina) Ahlborg; Caroline Ausmaa; [2009]
  Nyckelord :drama; teater; konstpedagogiskt perspektiv; lärandesyn; ledarskap;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka vilken syn verksamma dramapedagoger har på begreppet konstpedagogiska perspektivet som Mia Marie F. Sternudd tar upp i sin avhandling ”Dramapedagogik som demokratisk fostran?”(2000) och vilka kompetenser som krävs för att leda ett dramaarbeta inom detta perspektiv där en vanligaste konstformen är arbete med teater. LÄS MER