Sökning: "rollförväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet rollförväntningar.

 1. 1. Den (över)sociala polisen: en rättssociologisk studie kring polisens närvaro i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emma Emanuelsson; Annie Aniés; [2019]
  Nyckelord :polisen; rollförväntningar; social kontroll; sociala medier; police; role theory; social control; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : The presence of the police in social media may be considered going against the otherwise factual, professional and impartial authority which they are lawfully required to maintain. This, as a result of social media communication tending to be less formal than traditional methods of communication. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och ADHD : En studie om stämpling, rollförväntningar och förbiseende av kvinnors ADHD-problematik.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Oskar Bengtsson; Sara Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Om jag är rak och inte visar mina känslor, är jag mer professionell då?” : - en studie om rollförväntningar och emotionella aspekter av familjebehandlares arbete.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Moa Kandelin; Veronica Segelberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser om stress relaterat till arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elena Selivanova; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete styrs av olika styrdokument. Enligt ICN:s etiska koder (2012) innebär sjuksköterskans omvårdnadsarbete att bemöta individen, återställa samt främja individens hälsa, lindra lidandet och förebygga sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av regi, arbetsmiljöfaktorer och lokalisering av arbetsplatsen för lärare : Marija Buric & Tamara Kostic

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tamara Kostic; Marija Buric; [2018]
  Nyckelord :control; demand; social support; role expectations; teachers;

  Sammanfattning : Denna studie handlade om arbetsmiljöfaktorer utifrån variablerna socialt stöd, krav, kontroll och rollförväntningar för lärare. Huvudsyftet var att undersöka om det fanns några skillnader mellan variablerna beroende på vart skolan är lokaliserad (förort, närförort, centrala Stockholm) eller typ av skola (friskolor och kommunala). LÄS MER