Sökning: "rolling down"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden rolling down.

 1. 1. Omforma mottagning för förpackningsavfall på Stockholms återvinningscentraler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tilda Byrstedt; Zahra Almayahi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Regeringen har beslutat att ansvaret för insamling av förpackningsavfall ska tillhöra Sveriges kommuner. Idag har främst Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) skött insamlingen av förpacknigsavfallet i hela Sverige. LÄS MER

 2. 2. Sundvik Kollektivhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Axel Carlson; [2023]
  Nyckelord :Co-living; kollektivboende; arkitektur i sluttande terräng; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under de senaste fem åren har olika ekonomiska faktorer som påverkar bostadssituationen i Sverige ökat avsevärt, med skyhöga elpriser, bostadräntor och en hög inflation bl.a. Läget har gjort det omöjligt för främst unga, äldre eller människor i utanförskap att införskaffa en egen bostad. LÄS MER

 3. 3. Kameran rullar, men syns inte till : Etiken av granskande journalistik och dess metoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Granskande journalistik. Journalistik etik. Journalistiska metoder. Grävande journalistik.;

  Sammanfattning : This study examines the ethics of investigative journalism. Especially the ethical considerations of the methods used by the journalists. The study have used a thematic analysis through semi-structured interviews with investigative journalists about their investigations. LÄS MER

 4. 4. Energy Landscapes for Early T Cell Development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik - Genomgår omorganisation

  Författare :Yukun Cheng; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : T cell lineage development from an early thymic progenitor involves programmed shutoff of progenitor gene expression, upregulation of T cell specification genes, and proliferation. This biological system has been deeply studied and a gene regulatory network (GRN) that can accurately describe the system has been presented. LÄS MER

 5. 5. Investigating Brønsted Acidic Deep Eutectic Solvents for Recycling of Lithium Cobalt Oxide

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Strukturkemi

  Författare :Mattias Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Deep eutectic solvents; Recycling; Lithium-Ion Batteries; Cathode Materials; LCO;

  Sammanfattning : Recently, the production of lithium-ion batteries (LIB) has grown rapidly, highlighting the need for efficient and environmentally friendly recycling of LIB waste. In this work, the usage of so-called deep eutectic solvents (DESs) for the leaching of the LIB cathode material lithium cobaltoxide is investigated. LÄS MER