Sökning: "rollinlärning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rollinlärning.

  1. 1. Psykologstudentens upplevelse av att gå i egenterapi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Christina Lundmark; Louise Montgomery; [2009]
    Nyckelord :egenterapi; psykologstuderande; självkännedom; empati; förebild; rollinlärning; obligatorium;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka blivande psykologers subjektiva upplevelse av att gå i egenterapi och hur de påverkas av att det är ett obligatoriskt moment i utbildningen. Via semistrukturerade intervjuer undersöktes tolv studerande på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. LÄS MER