Sökning: "rollmodellering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rollmodellering.

  1. 1. Co-terapi är bra - för vem? : En undersökning om vem som gynnas av två terapeuter i rummet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

    Författare :Dugald Karlsson; Lars-Göran Rova; [2015]
    Nyckelord :co-terapi; familjeterapi; parterapi; rollmodellering; arbetsallians;

    Sammanfattning : Co-terapi innebär att två terapeuter arbetar tillsammans i terapi med en eller flera patienter och uppstod inom ramen för familjeterapi. Syftet med denna uppsats var att belysa om det finns forskningsstöd för att co-terapi fungerar, såväl för familjer och par i behandling, som för nya terapeuter som ska skolas in i yrket, samt vilken inverkan co-terapiskapet kan ha på terapeuternas utveckling. LÄS MER