Sökning: "rollspel och värderingsövningar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden rollspel och värderingsövningar.

 1. 1. Drama & vägledning : Metoder som speglar livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Eva Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :drama; dramapedagogik; pedagogiskt drama; pedagogik; psykodrama; psykologi; forumspel; värderingsövningar; rollspel; forumteater; vägledning; studie- och yrkesvägledning; syv; syo;

  Sammanfattning : This study illustrates how drama methods and career counselling might interact. The aim is to investigate whether drama methods can enhance career counselling methods. Drama is here defined as an umbrella term that includes all forms of action methods used in psychology and education. LÄS MER

 2. 2. Livskunskap : En inre kompass i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mariana Karlberg; [2012]
  Nyckelord :life skills; social skills; emotional intelligence; self-awareness; empathy; livskunskap; social kompetens; emotionell intelligens; självkännedom; empati;

  Sammanfattning : Through qualitative interviews with five teachers from three schools, two public schools within the same school management and a Waldorf school, the purpose of this study is to find out teachers' views on the phenomenon of life skills in the lower classes in school. What is the subject, how do teachers work with life skills, and should it be seen as a separate subject or integrated in all school subjects?The results show that the definition of life skills is a term with many interpretations. LÄS MER

 3. 3. Drama på Jobbet? : Att använda dramapedagogik i företagsutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Christoffer Ahlqvist; Janya Cambronero; [2009]
  Nyckelord :Dramapedagogik; företagsutbildning; motivation; interaktivitet; kunskapstapp; utvärdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur dramapedagogik kan användas inom företagsutbildning, och att diskutera dess eventuella för- och nackdelar. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer och en workshop har vi sökt ta reda på hur människor i olika positioner uppfattar dramapedagogik. LÄS MER

 4. 4. Dramats betydelse i förskoleklassen - En enkätstudie besvarad av lärare

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jeanette von Krusenstierna; Charlotte Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Drama; fantasi; lek; lärande; samspel;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte är att se vilket utrymme lärarna ger drama i förskoleklassen och vilken funktion deanser drama har för elevernas utveckling.MetodVårt tillvägagångssätt för att nå syftet har varit att lämna ut 51 stycken enkäter till 26förskoleklasser, men det var bara 37 lärare som svarade på våra frågor. LÄS MER

 5. 5. Local Hero : En studie av deliberativ demokrati

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Elmira Gol; [2006]
  Nyckelord :Local Hero; Deliberativ demokrati; deliberativa samtal; deliberativ pedagogik; ungdomar;

  Sammanfattning : När ungdomar startar verksamhet som temadagar och antidrogfestivaler för sin närhet och sina jämnåriga skapar de en tryggare miljö. Bara vetskapen om att jag som ung kan göra något åt det som jag tycker är viktigt att arbeta med, kan nog skapa en trygghet hos individen. LÄS MER