Sökning: "rollspel"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet rollspel.

 1. 1. Interaktionell kompetens hos läkare med svenska som andraspråk i relation till språknivå – Samtalsmönster i rollspel med patienter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Katarzyna Maczak; [2021-09-02]
  Nyckelord :interaktionell kompetens; svenska som andraspråk; patientsamtal; patientcentrering; konsultationsmodell; Kalymnosmodellen; amtalsanalys; rollspel; samtalsmönster; frågemönster; gensvar; kvitton; uppbackningar; repetition;

  Sammanfattning : Föreliggande studie tillämpar ett samtalsanalytiskt perspektiv för att undersöka vilkasamtalsmönster som förekommer hos läkare med svenska som andraspråk i rollspelmed patienter. Samtalsanalysen fokuserar på hur läkarna ställer frågor och följer upppatientens berättelse i relation till den svenska konsultationsmodellen och tidigareforskning. LÄS MER

 2. 2. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 3. 3. "På riktigt men på låtsas" : En religionsvetenskaplig studie om rollspel och verklighet med ett lekperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linn Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Religion; rollspel; lajv; bordsrollspel; Nordic Larp; lek; verklighet;

  Sammanfattning : This essay explores experiences of religion in role-playing games; table-top role-playing and live-action role-playing in the Nordic Larp and roleplay-tradition. Semi-structured interviews were used within an explorative qualitative method inspired by grounded theory. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av kommunikation mellan arbetsterapeut och klient med en livsomvälvande sjukdom, utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Malin Petersen Lundin; Christina Kronquist; [2021]
  Nyckelord :arbetsterapi; Kawamodellen; kommunikation; kultur; livsomvälvande sjukdom; Model of human occupation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Communication is an interaction between people. Occupational therapists use communication, both verbal and nonverbal to enable important everyday activities for the client. LÄS MER

 5. 5. Om polisers känslomässiga ärr : En kvalitativ studie om det emotionella arbetets roll i polisarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :emotional work; Swedish police; police officers in field service; surface acting; deep acting; professional roles; psychosocial work environment; stress; emotionellt arbete; svensk polis; poliser i yttre tjänst; surface acting; deep acting; yrkesroller; psykosocial arbetsmiljö; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur det emotionella arbetet upplevs, hanteras och inverkar på den psykosociala arbetsmiljön i polisarbetet under arbetstid hos två kategorier poliser i yttre tjänst. Den första kategorin är de som har mellan 0–5 års erfarenhet. Den andra kategorin har mer än fem års erfarenhet. LÄS MER