Sökning: "rollspel"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet rollspel.

 1. 1. Kritiskt tänkande med kreativitetens kraft En intervjustudie av Berättarministeriets verksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elisabeth Nordqvist; [2023-09-20]
  Nyckelord :Berättarministeriet; kritiskt tänkande; kreativitet; undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Berättarministeriet bedriver undervisning för skolor med högt socioekonomiskt index. Sedan drygt tio år tillbaka har stiftelsen tagit emot skolklasser på utbildningscenter i Stockholmsområdet och Göteborg, för att genom undervisning som bygger på berättande och rollspel minska konsekvenserna av skolsegregationen. LÄS MER

 2. 2. Worldbuilding in roleplaying games : How do secondary narratives make user experiences more immersive?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Dimitra Papacosta; [2023]
  Nyckelord :UX; User Experience; Immersion; Ludology; Narratology; Roleplaying games; RPG; Side quests;

  Sammanfattning : Digitala rollspel har idag allt större och mer inlevelserika spelvärldar, vilket bidrar till hög inlevelse hos användarna. Följaktligen ser genren såväl stora framgångar inom spelindustrin som ett större forskningsintresse inom akademin. LÄS MER

 3. 3. Den evolverade monomyten: inklusion och personliga narrativs inverkan på moderna rollspel : En komparativ analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mathias Arancibia Mena; [2023]
  Nyckelord :monomyt; rollspel; inklusion; ramverk; dissonans;

  Sammanfattning : Rollspel blir alltmer populära på en global nivå, med spelare runt hela världen och publikationer på flera olika språk. Som grund till rollspel och fantasy-genren den växte ut från ligger bland annat koncept som ‘hjälteresan’ och mytologi. LÄS MER

 4. 4. Förkroppsligad undervisning i det periodiska systemet : En undersökning av hur gymnasieelever upplever att ta till sig kunskap med rörelser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Truedsson; [2023]
  Nyckelord :förkroppsligat lärande; kemi; periodiska systemet; rörelseintegrerade arbetssätt; rollspel; drama.;

  Sammanfattning : Skolan ska trakta efter att alla elever får uppleva fysisk aktivitet under skoldagen, detta är en utmaning som alla lärare inom skolan måste förhålla sig till.  Denna studie är tänkt att bidra med kunskap om ett alternativt arbetssätt i kemi genom att undersöka hur eleverna upplever att arbeta förkroppsligat och hur de gestaltar sina kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Att ge mening åt papper och fiktiva kroppar : En studie om karaktärsblad och karaktärer i tabletop-rollspelet Pathfinder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Rebecca Girardi Hillborg; [2023]
  Nyckelord :Tabletop-rollspel; Pathfinder; interaktionism; fenemenologi; ram;

  Sammanfattning : Detta är en studie om hur mening tillskrivs till karaktärsblad i tabletop-rollspelet Pathfinder.Syftet med studien är att se hur spelare av Pathfinder tillskriver mening till sina karaktärsbladsamt förhåller sig till dessa karaktärers fiktiva kroppar genom spelandet av dem. LÄS MER