Sökning: "rollspel"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet rollspel.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. "På riktigt men på låtsas" : En religionsvetenskaplig studie om rollspel och verklighet med ett lekperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linn Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Religion; rollspel; lajv; bordsrollspel; Nordic Larp; lek; verklighet;

  Sammanfattning : This essay explores experiences of religion in role-playing games; table-top role-playing and live-action role-playing in the Nordic Larp and roleplay-tradition. Semi-structured interviews were used within an explorative qualitative method inspired by grounded theory. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av kommunikation mellan arbetsterapeut och klient med en livsomvälvande sjukdom, utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Malin Petersen Lundin; Christina Kronquist; [2021]
  Nyckelord :arbetsterapi; Kawamodellen; kommunikation; kultur; livsomvälvande sjukdom; Model of human occupation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Communication is an interaction between people. Occupational therapists use communication, both verbal and nonverbal to enable important everyday activities for the client. LÄS MER

 4. 4. "Vi behöver se varje barns potential" : En intervjustudie om fritidspersonalens praktiska specialpedagogiska förhållningssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Mikaelsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogiska förhållningssätt; fritidspedagogiska arbetssätt; inkludering; pragmatism; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet som arbetar motelever i behov av särskilt stöd anger bedriva sin undervisning. Svaren på frågeställningarna hittadesgenom kvalitativa intervjuer av ett antal skolor inom en större stad i Sverige och viktiga arbetssätt förgenerell verksamhet, inkludering och delaktighet uppmärksammades. LÄS MER

 5. 5. Virtual Reality som komplement i röntgensjuksköterskeutbildningen : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Richard Stedt; Brian Waser; [2021]
  Nyckelord :3DVW; Computer Simulation; Game-Based Learning; Radiographer; Radiography Education; Radiologist Technologist; Virtual Reality; VR; 3DVW; Datorbaserat lärande; Datorsimulering; Röntgensjuksköterska; Röntgensjuksköterskeutbildning; Virtual Reality VR ;

  Sammanfattning : Inledning: Att utbilda röntgensjuksköterskestudenter att ta bilder med i första hand konventionell röntgen har alltid varit svårt då man har varit hänvisad till fantomer eller rollspel på grund av strålningen. Med utvecklingen av VR uppkommer dock frågan om det kan bidra som komplement till utbildningen. LÄS MER