Sökning: "rollspel"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet rollspel.

 1. 1. Translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskapsundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Matti Larsson; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; folkhögskola; pedagogik; pedagogiska rollspel; rollspel; samhällskunskap; SO-undervisning; spel; spelbaserad undervisning; vuxenutbildning; translanguaging; transspråkande.;

  Sammanfattning : I denna studie tillämpas translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskaps-undervisning. Studien genomfördes i en flerspråkig klass på folkhögskola, där majoriteten av eleverna är emergent flerspråkiga. LÄS MER

 2. 2. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 3. 3. “I want to steal that car! -Oh no, just another impulse from a video game” : En kvantitativ enkätstudie om svenska tv-spelares upplevelse av Game Transfer Phenomena

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Andreas Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :Game Transfer Phenomena; cyberpsychology; ludology; video games; Game Transfer Phenomena; cyberpsykologi; ludologi; tv-spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka om och hur svenska tv-spelare från olika Facebook-forum har upplevt Game Transfer Phenomena. GTP är ett fenomen där tv-spelens värld påverkar tv-spelarna efter att de slutat spela. Utifrån psykologen Angelica B. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas immersion i rollspel av framställandet av icke spelbara karaktärer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Katarina Nordenberg; Karl-Kristoffer Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Emergent narrativ; rollspel; icke-spelar-karaktärer;

  Sammanfattning : Emergent narrativ är narrativ som uppstår genom interaktion med spelet. Det har undersökts hur framställandet av icke-spelar-karaktärer har påverkat immersionen, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Papper, Penna, Tärning, Skriv! : En uppsats om rollspelshandböcker som hjälpmedel för kreativa skrivprocesser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sebastian Kärrman; [2022]
  Nyckelord :Rollspel; Kreativt skrivande; skrivprocesser;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheterna att använda handböcker för Papper-och-penna-rollspels som verktyg för en skribent att utveckla sina skrivprocesser. Uppsatsen utgår ifrån de två handböckerna till rollspelet Dungeons & Dragons 5th Edition, Player’s Handbook samt Dungeon Master’s Guide, och analyserar dessa med fokus på hur spelare och spelledare uppmuntras att skapa sina narrativ och utveckla dessa med hjälp av troper och samarbete med andra spelare. LÄS MER