Sökning: "rollteori"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet rollteori.

 1. 1. Elevassistent eller elevassistent?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Paul Engdahl; Jessica Sigfrid; [2021-06-21]
  Nyckelord :elevassistent; grundsärskola; arbetsuppgift; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra elevassistentens arbetsuppgifter, hur ofta de utförs och eventuella skillnader i frekvens mellan grundsärskolans två kursplaner samt hur viktig relationen till specialläraren är för elevassistenten och varför. Med kvantitativ metod har data som behövs för att kunna ge en bild av elevassistentens yrkesroll i grundsärskolans två olika delar utifrån frågeställningarna samlats in. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningen om EU:s roll i världen : En jämförande studie av två av unionens utrikeschefer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Gårdmark; [2021]
  Nyckelord :Europeiska unionen; GUSP; Europeiska unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik; rollteori;

  Sammanfattning : The process of building the identity of the European union in the world is constantly ongoing. The common foreign and security policy of the union conveys the purpose of the external actions of the EU, led by the foreign policy chief. LÄS MER

 3. 3. Ett känslofyllt uppdrag : En kvalitativ studie om familjehemsmammors syn på sin roll och de känslor som uppkommer i uppdraget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emily Mclellan; Annie Skagerstam; [2021]
  Nyckelord :Foster care; foster mother; emotions; binding relationship; roles; Familjehem; familjehemsmamma; känslor; bindningsrelation; roller;

  Sammanfattning : Att vara familjehem är ett uppdrag som kan innebära både positiva och negativa händelser i vardagen som kan skapa olika känslor hos familjehemsmammorna. I tidigare forskning har obetydligt fokus lagts på kvinnans upplevelser som familjehemsmamma. LÄS MER

 4. 4. Att komma närmre på distans : Förändringkonsultens nya roll

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfrida Sjöberg; Gabriella Söderström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När arbetet ställdes om till distans till följd av Coronapandemin skapades nya förutsättningar för många branscher. För förändringskonsulter har det inneburit att tillgodose klientorganisationens behov när klienten inte längre befinner sig på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Från medarbetare till chef : En studie av mellanchefers rollförändring och rollkonflikt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amela Haracic; Rejhan Agovic; [2021]
  Nyckelord :Mellanchef; roller; sociala roller; ex-roller; rollkonflikt; process;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att rollen som mellanchef är komplex. Vi vill med vår uppsats undersöka komplexiteten och komplettera med kunskap utifrån vår empiri och Goffmans dramaturgiska rollteori samt de fyra stegen i en rollförändring som Ebaugh talar om. LÄS MER