Sökning: "rolltransformering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rolltransformering.

  1. 1. Betydelsen av yrkesmässig handledning ur skolsköterskors perspektiv

    Magister-uppsats,

    Författare :Åsa Johansson; [2020-06-26]
    Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; rolltransformering; skolsköterskor; skolsköterskeprofessionen; yrkesmässig handledning inom omvårdnad;

    Sammanfattning : Background: School Nursing of today is a wide and complex field. It demands a high levelof cooperation but at the same time it means a lot of lone work. Furthermore, the field hasexpanded over time. LÄS MER